Spring til indhold

Case: Grønne værdikæder fra supermarkedet til mayaindianerne

Siden 2006 har Danmarks miljøprogram i Mellemamerika vist, hvordan en grøn økonomi kan se ud i praksis.

Økologiske kaffedyrkere og andre virksomheder i Guatemala har fået støtte gennem miljøprogram.
Økologiske kaffedyrkere og andre virksomheder i Guatemala har fået støtte gennem det danske miljøprogram.
Foto: AGEXPORT

Både i Honduras og Guatemala er det lykkedes at skabe en grøn værdikæde, der har bragt fattige bønder blandt mayaindianerne ud på verdensmarkedet med certificerede bæredygtige produkter. Det viser et review af miljøprogrammet PREMACA, som blev gennemført i 2010. Et af projektets fire komponenter er et konkret eksempel på, hvordan et land i praksis kan arbejde med at omstille til en grøn økonomi.

Det har skabt et marked for et kooperativ af mayakvinder i Guatemala, der producerer kaffe. Det er noget af et særsyn, både fordi kaffeproduktion i Mellemamerika er stærkt mandsdomineret, og fordi mayakvinder generelt er en meget marginaliseret og diskrimineret gruppe.

Kvinderne er ikke alene kommet ud på verdensmarkedet. De har også vundet en national eksportpris, Café Mujer, for deres kaffe certificeret under navnet Sello Café de Mujer.

Grønne værdikæder

Nyskabende i det danske program har været, at Danida ikke er begyndt med producenterne. Da programmet blev tilrettelagt i 2004 og 2005, blev det aftalt med de nationale samarbejdspartnere, som støtter erhvervsudvikling, at de først skulle tage fat i de eksisterende eksportører i Honduras og Guatemala og de danske supermarkeder, der fører bæredygtige og Fairtrade-produkter. Se også Kapitel 3 om Vækst og Beskæftigelse.

Da det var blevet sikret, at kæden fra producenter til aftagerne på verdensmarkedet var på plads, begyndte samarbejdspartnerne at kontakte producenter, der havde potentialet til at opbygge en bæredygtig produktion.

Programmet har skabt udvikling på en række parametre:

  • Bedre miljø og bæredygtighed, hvilket en række certificeringer dokumenterer.
  • Øget beskæftigelse og indkomst i fattige landsbyer.
  • Bedre sociale forhold i landsbyerne. Mange bønder har brugt den øgede indkomst til at investere i f.eks. skoler i lokalsamfundet.
  • Bedre forhold for kvinder og deres adgang til at deltage i den økonomiske udvikling.

Hvad er en værdikæde?

Begrebet ”værdikæde” beskriver alle de aktiviteter, som virksomheder, landbrug og arbejdere gør for at bringe et givent produkt fra dets skabelse til enden på dets levetid – eller populært sagt ”fra jord til bord”. Det indebærer blandt andet:

  • Design
  • Produktion
  • Markedsføring
  • Distribution
  • Rådgivning til slutbrugeren