Spring til indhold

Case: Innovativ forskning til småbønder

Ny, innovativ og brugerinddragende forskning skal hjælpe småbønder med at forebygge og tilpasse sig de tiltagende klimaændringer og ekstreme vejrforhold.

Kvinder arbejder i marken ved Ngurumo Village, Kenya.
Kvinder arbejder i marken ved Ngurumo Village, Kenya.
Foto: P. Casier

Hvad kan fattige småbønder i udviklingslandene gøre for at forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne? Det skal et nyt 10-årigt forskningsprogram (CCAFS) med base på Københavns Universitet og med økonomisk støtte fra Danida fra og med 2010 forsøge at svare på.

Her går man utraditionelt til værks. Som et af de første initiativer i det nye program har forskere spurgt mere end 5000 familier fra 300 landsbyer i ti forskellige lande om, hvordan de opfatter problemerne ved klimaændringer i deres hverdag.

Undersøgelsen viser, at:

  • 60 pct. af familierne i de fattige landsbyer har mobiltelefoner, men at de aldrig har brugt dem til at modtage vejrudsigter.
  • Den vigtigste kilde til alle former for klimarelateret information er radio.
  • Omkring 83 pct. af husholdningerne modtager information om ekstreme vejrforhold. Ud af disse modtager dobbelt så mange kvinder som mænd denne information.

Nye redskaber baseret på bøndernes egne erfaringer

Ideen med forskningsprogrammet er at inddrage de lokale (mandlige og kvindelige) bønders viden og erfaringer om nærområdets udfordringer og klimaændringer i forskningsarbejdet. Samtidig giver det bønderne mulighed for at få indflydelse og være inddraget i forskningsprojektet.

Ud fra bøndernes erfaringer vil forskere fra hele verden udvikle nye redskaber og metoder, der kan hjælpe både dem og politikere med at håndtere klimaændringernes udfordringer og konsekvenser for små landbrug i udviklingslandene.

Projektets ambition er at arbejde målrettet mod at skabe en stabil landbrugsudvikling og fødevareforsyning i regioner, hvor over halvdelen af befolkningen lever i landdistrikterne.

En hverdag med klimaændringer

Forskerne har allerede været på feltarbejde blandt andet i Ghana og Kenya, hvor klimaændringerne i dag har mærkbare konsekvenser for småbønder. Det fortæller de og de lokale beboere om i filmene ’Two Degrees Up’ fra Ghana og Kenya. Her fortæller en af de lokale bønder:

”We used to get huge harvest of maize, millet and groundnut, but now we don’t get anything. Our soil is poor and the rains are also low. The temperature is never coming down. As a matter of fact it’s been going up. That’s why our crops don’t do well anymore.”

Samler forskere og ph.d.-studerende fra hele verden

En anden af CCAFS’ aktiviteter er forskningsnetværket CLIFF (the Climate Food and Farming Research Network), som koordineres af Københavns Universitet. Det skal skabe videndeling mellem forskere fra hele verden, som arbejder med klimaændringer, landbrug og fattigdom i udviklingslande.

”Det gør vi ved at støtte ph.d.-studerendes feltarbejde og sætte ph.d.-studerende sammen med førende eksperter på området,” fortæller Myles Oelofse, der er postdoc og koordinator for netværket.

Kontakt

Kontor for miljø, energi og klima (MEK)

 

Email: mek@um.dk

 

Telefonnummer: 33 92 07 02

 

 

Det nye forskningsprogram CCAFS

Det nye internationale forskningsprogram, CCAFS – ‘the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security’ - har sekretariat på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE ved Københavns Universitet og ledes af CIAT - the International Centre for Tropical Agriculture.

CCAFS blev officielt åbnet d. 30. oktober 2009 på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Danmark støtter forskningsprogrammet for perioden 2010-2014 med 2,8 mio. kr. og har øget bevillingen med yderligere 30 mio. kr. i 2011.

CCAFS har fokus på tre indsatsregioner – Indus-Ganges sletten i Sydasien og Vest- og Østafrika. Bruce Campbell, direktør for forskningsprogrammet, fortæller, at man i 2012 planlægger at udvide til otte regioner.

Danmark støtter uddannelse i miljø og klima

Det fremgår af den udviklingspolitiske strategi, at Danmark vil støtte kapacitetsopbygning af nationale og regionale institutioner, som har ansvaret for miljø- og klimaindsatserne. En del af denne indsats er at styrke det uddannelsesmæssige samarbejde. Det er i 2010 sket på to måder:

  • Forskning udført i partnerskaber mellem forskningsinstitutioner i Danmark og i udviklingslandene som f.eks. forskningsprogrammet CCAFS. Danmark har bevilget ca. 52 mio. kr. til nye forskningsprojekter i 2010.
  • Støtte til danske civilsamfundsorganisationers projektindsatser på miljø-, klima- og energiområdet. Danske NGO’er har fået ca. 143 mio. kr. til dette arbejde i 2010.