Spring til indhold

Evaluering: Danmark har fremmet miljødagsordenen i Afrika, men bør være mere pragmatisk

Dansk miljøbistand til Afrika har bidraget væsentligt til at sætte miljø på dagsordenen, men Danmarks partnerlande mangler i nogle tilfælde kapacitet og politisk vilje til at tage ejerskab til de ambitiøse programmer, konkluderer en ekstern evaluering gennemført af et dansk og et britisk konsulentfirma i 2010.

Tæt trafik i centrum af Nairobi. Danmarks miljøbistand til Kenya og andre afrikanske lande blev evalueret i 2010.
Tæt trafik i centrum af Nairobi. Danmarks miljøbistand til Kenya og andre afrikanske lande blev evalueret i 2010.
Foto: Jørgen Schytte

Fra 1996 til 2009 har seks afrikanske lande modtaget 1,8 mia. kr. i dansk miljøbistand. Det har sikret større politisk bevågenhed på miljøet i landene. Det har også placeret Danida blandt de toneangivende donorer på miljøområdet i Afrika.

Danske rådgivere og lokale embedsfolk side om side

Danmark får ros i evalueringen for at have skiftet fokus fra enkeltstående miljøprojekter til sammenhængende og mere ambitiøse sektorprogrammer på miljøområdet.

Selvstændige danske projektkontorer er nedlagt. I stedet er miljørådgivere flyttet ind i de ministerier og institutioner i partnerlandene, som forvalter landets miljølovgivning.

Rådgivningen har øget det lokale ejerskab til programmerne og har vist sig at være en effektiv måde at overdrage viden og metoder.

Evalueringen har en række andre positive konklusioner:

  • Både miljølovgivningen og kapaciteten til at administrere den er i modtagerlandene styrket som følge af den danske støtte.
  • Danmark har været god til at sikre sammenhængen mellem udvikling af politik og strategi på nationalt plan med de konkrete aktiviteter ude i landet.

Store ambitioner

Evalueringen var også kritisk på en række punkter:

  • Miljøindsatsen har været spredt ud over for mange og for forskelligartede aktiviteter.
  • Danmark har forsøgt at styrke det nationale ejerskab til programmerne, men i mange tilfælde har modtagerlandene ikke kapacitet eller vilje til at påtage sig det nødvendige ejerskab til programmerne.
  • De ambitiøse sektorprogrammer bliver begrænset af, at miljøministerierne i mange afrikanske lande er svage, fordi de er lavt prioriteret politisk. Der er derfor behov for at satse på andre forandringsagenter.
  • Monitorering og evaluering bør styrkes i forhold til definition af mål og efterfølgende målingsmetoder og opfølgning.

Trods udfordringerne anbefaler evalueringen, at Danmark fastholder programtilgangen på miljøområdet. De høje ambitioner bør imidlertid afstemmes med virkeligheden i de forskellige afrikanske lande. En del af løsningen kan være, at Danida koncentrerer støtten mere snævert inden for en enkelt undersektor.

Forandringsagenter skal spille med

Gode miljølove er ikke nok. En af evalueringens anbefalinger er at involvere den private sektor og civilsamfundet i højere grad i dialog og konsultationer for at sikre bred politisk opbakning i landene.

I nyere miljøprogrammer forsøger Danmark at inddrage netop den type forandringsagenter for at sikre den brede opbakning og mobilisere flere kræfter til at gennemføre de konkrete miljøforbedringer.

Kontakt

Kontor for miljø, energi og klima (MEK)

 

Email: mek@um.dk

 

Telefonnummer: 33 92 07 02

 

 

Resultater af dansk miljøbistand i Afrika

Danmark har givet miljøbistand til 12 forskellige lande i Afrika siden 1996. Evalueringen omfatter bistand til seks afrikanske lande (Egypten, Kenya, Mozambique, Sydafrika, Tanzania og Zambia) for i alt 1,8 mia. kr. Blandt resultaterne er:

 

  • I Lusaka i Zambia får mellem 500.000 og 600.000 indbyggere nu indsamlet deres affald, efter indsamlingen er blevet udliciteret til private entreprenører og lokale brugergrupper.
  • Egyptens miljøstyrelse er blevet opbygget fra en spæd start i 1994 til nu at være en stabil og stærk organisation.
  • I Tanzania er lokale brugergrupper engageret i affaldsindsamling i flere byer, og der er skabt bedre rammer for lokal forvaltning af landets skovressourcer.