Spring til indhold

Bæredygtig energi til verdens fattige

Danida satte yderligere fart på udbygning af bæredygtig energi i udviklingslandene blandt andet gennem en ny fond for vedvarende energi i Afrika. Danmark gav samtidig nye bidrag til en række centrale internationale organisationer, der arbejder for grøn energi i udviklingslandene.

Bæredygtig energi til verdens fattige
Mikrovandværket Chhahare Khola nordvest for hovedstaden Kathmandu i Nepal. Værket har en kapacitet på 25 kW.

Adgang til energi er en kritisk forudsætning for langsigtet bæredygtig vækst. Det er en nøgletanke i den danske udviklingsstrategi. Det er samtidig ideen bag den nye fond Afrikas Vedvarende Energifond (Sustainable Energy Fund for Africa eller SEFA), der skal øge adgangen til bæredygtig energi i Afrika.

I 2010 bevilgede Danida 300 mio. kr. til oprettelse af fonden i samarbejde med Den Afrikanske Udviklingsbank. SEFA er et af fem initiativer, der er søsat som opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.

Den nye fond skal hjælpe potentielle energiproducenter i Afrika med både at modne og forberede nye projekter inden for vedvarende energi samt at medfinansiere disse med risikovillig kapital. På den måde kan den danske investering på 300 mio. kr. være med til at rejse flere midler fra andre offentlige og private investorer.

Selv om Afrika råder over store mængder fossile og vedvarende energiressourcer, har mere end 75 pct. af befolkningerne i Afrika syd for Sahara ikke adgang til elektricitet. Med vedvarende energikilder er det muligt at nå ud til fjerntliggende egne, som ikke får strøm fra det nationale elnet. SEFA skal bidrage til udbredelse af vedvarende energi til gavn for både lokale beboere og virksomheder.

Støtte til grøn energi i Asien og Afrika

Danmark har støttet befolkningers og virksomheders adgang til vedvarende energi i flere udviklingslande.

I 2010 har Danmark bevilget 570 mio. kr. til et projekt i Mozambique for at udbygge landets energiforsyning og udvide adgangen til stabil energi. En vigtig effekt af projektet vil være energibesparelser på grund af mindre tab af energi i distributionssystemet. Projektet finansieres gennem programmet for blandede kreditter og inddrager dansk erhvervsliv.

Danmark har allerede positive erfaringer med at støtte udbygning af bæredygtig energi i fattige lande. To af indsatserne blev undersøgt i 2010:

  • Nepal har en million mennesker i isolerede landområder med dansk støtte fået adgang til vedvarende energi, og et review konkluderede i 2010, at resultaterne er imponerende. 
  • I Indonesien støtter Danmark vedvarende miljø og energi herunder mikrovandværker i landsbyer i otte provinser, og Verdensbanken vurderede fremskridtene som tilfredsstillende i 2010.

Danmark bidrager til globale nøglespillere

1,4 milliarder mennesker i verden lever uden adgang til elektricitet. 2,7 milliarder mennesker er afhængige af brænde og andre primitive energikilder til den daglige madlavning. Udfordringen med at skaffe bæredygtig energi til verdens fattige er enorm og skal løses globalt.

Med det for øje gav Danmark nye bidrag til tre centrale internationale organisationer, der arbejder for grøn energi i udviklingslandene.

  • Gennem FN’s miljøprogram, UNEP, støtter Danmark Risø-centeret, som yder energirådgivning til udviklingslandene. Risø-centeret har formået at etablere sig som en central global aktør inden for energirådgivning. Danmark bidrog med 32 mio. kr. yderligere til centeret i 2010.
  • Verdensbankens energiprogram, ESMAP, har modtaget betydelige danske bidrag. ESMAP arbejder for forbedring af energieffektiviteten i udviklingslandene og for at skaffe adgang til bæredygtig energi til de fattige befolkningsgrupper blandt andet via støtte til opbygning af lokal viden og kapacitet og udvikling af politik, strategier og rammebetingelser i udviklingslandene. I 2010 gav Danmark yderligere 45 mio. kr. til ESMAP.
  • Scaling up Renewable Energy (SREP) er et nyt program, der skal fremme anvendelsen af vedvarende energi. Programmet har fået tilsagn om bidrag på ca. 300 mio. dollars (ca. 1,5 mia. kr.). Danmark støttede med 61 mio. kr. i 2010. Programmet er en del af de multilaterale udviklingsbankers klimafonde (CIF).

Kontakt

Kontor for miljø, energi og klima (MEK)

 

Email: mek@um.dk

 

Telefonnummer: 33 92 07 02