Spring til indhold

Dansk nøglerolle ved succesfuldt FN-topmøde

Det vanskelige FN-topmøde i september 2010 om 2015 Målene endte med overvældende fortsat opbakning til udviklingsmålene. Den danske FN-ambassadør spillede en vigtig rolle som leder af forhandlingerne om topmødeerklæringen sammen med sin senegalesiske kollega.

Den danske FN-ambassadør Carsten Staur spillede en vigtig rolle som leder af forhandlingerne om topmødeerklæringen.
Den danske FN-ambassadør Carsten Staur spillede en vigtig rolle som leder af forhandlingerne om topmødeerklæringen.
Foto: FN/Marco Castro

Der blev forhandlet i FN-bygningen i New York til mellem klokken 2 og 4 om natten i ugerne sidst i august og først i september. Målet var en topmødeerklæring, der ville sikre og forny fremdriften i processen med at nå FN’s 2015 Mål.

Efter flere måneders intense forhandlinger kunne topmødet vedtage en erklæring, der forpligtede alle lande på fortsat at arbejde målrettet på et realisere FN’s 2015 Mål. En erklæring, der havde opbakning hele vejen rundt – selv fra lande som Iran, Venezuela og Cuba.

I hele forhandlingsforløbet var det især følgende spørgsmål, der gav anledning til uenigheder:

 • Opfyldelsen af internationale bistandsforpligtelser, herunder FN-målsætningen på 0,7 pct. af BNP, hvor donorlandene ikke ønskede at forpligte sig yderligere.
 • Omfanget af aktører i det globale partnerskab for udvikling, hvor udviklingslandene bl.a. ikke ønskede at inkludere det private erhvervsliv og private fonde.
 • Sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling, som en række udviklingslande afviste som irrelevant for opfyldelsen af 2015 Målene.
 • Anerkendelsen af et gensidigt ansvar for udviklingsindsatser, hvor udviklingslandene var afvisende over for at give donorlande adgang til at monitorere nationale indsatser.

Langt forhandlingsforløb bag topmøde

Forud for topmødet i New York var gået flere måneders arbejde og svære forhandlinger.

 

 • Efterår 2009: Den danske FN-ambassadør leder de indledende forhandlinger om rammerne for topmødet sammen med sin senegalesiske kollega.
 • Januar 2010: FN-ambassadøren genudpeges sammen med sin senegalesiske kollega som forhandlingsledere for topmødeerklæringen.
 • Forår 2010: Flere tematiske briefinger afholdes og statusrapporter om 2015 Målene udkommer – heriblandt UNDP’s.
 • 31. maj: Første udkast til topmødeerklæring fremlægges.
 • Juni: Første gennemgang af udkastet. Medlemslandene udarbejder samtidig forslag til ændringer.
 • 6. juli: Udkast fremlægges igen, denne gang med alle medlemslandenes ændringsforslag indarbejdet (138 sider).
 • Juli: Anden gennemgang af udkastet.
 • 28. juli: Nyt revideret udkast til topmødeerklæring præsenteres.
 • August: Forhandlinger fortsætter, samtidig med at medlemslandene igen udarbejder deres ændringsforslag.
 • 25. august: Revideret udkast fremlægges igen, med medlemslandenes forslag indarbejdet.
 • 3. september: Forhandlingslederne fremlægger en samlet pakke med forslag til kompromisser vedr. alle udestående problemer.
 • 8. september: Der opnås enighed om forhandlingsledernes bud på topmødeerklæring.
 • 13. september: Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at oversende erklæringen til topmødet.
 • 22. september: Topmødeerklæringen vedtages af stats- og regeringslederne.