Spring til indhold

Råd, styrelse og udvalg

STYRELSEN

Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde (eller blot Styrelsen) rådgiver udviklingsministeren om det danske udviklingssamarbejde. Styrelsen drøfter forslag til bilaterale og multilaterale programmer og oplæg til Danidas strategier og handlingsplaner. Styrelsens ni medlemmer og ene observatør udpeges af udviklingsministeren for tre år. Styrelsen mødes 10 gange årligt. Gennem videokonference har Styrelsen under møderne dialog med de danske repræsentationer i lande, hvor projekter og programmer gennemføres.

Klaus Bustrup (formand)

Marie-Louise Knuppert
(næstformand)

LO-sekretær,
Landsorganisationen i
Danmark

Henrik Secher Marcussen
Professor,
Roskilde Universitet
Institut for Samfund og
Globalisering
Internationale
Udviklingsstudier

Anders Ladekarl Generalsekretær,
Dansk Røde Kors

Lars B. Goldschmidt Direktør, Dansk Industri

Michael Stevns Direktør,
Landbrug & Fødevarer

Marie Visti Hansen Chefkonsulent,
Dansk Erhverv

Anne Mette Kjær
Lektor, ph.d.,
Aarhus Universitet
Institut for Statskundskab

Mimi Jakobsen
Generalsekretær
Red Barnet

Niels Thuesen
Adm. Direktør
ACTN

Suppleanter

For Mimi Jakobsen:
Frans Mikael Jansen
Generalsekretær,
Mellemfolkeligt Samvirke

For Marie-Louise Knuppert:
Heidi Rønne Møller
Konsulent,
Landsorganisationen i
Danmark

For Henrik Secher
Marcussen:
Lisbeth Valentin Hansen
Direktør,
DHI

For Anders Ladekarl:
Lisa Henry
Katastrofechef,
Folkekirkens Nødhjælp

For Lars B. Goldschmidt:
Marie Gad
Konsulent,
Dansk Industri

For Michael Stevns:
Jens Kvorning
Afdelingschef,
Håndværksrådet

For Niels Thuesen:
Vagn Bertelsen
Generalsekretær,
IBIS

For Anne Mette Kjær:
Michael W. Hansen
Lektor,ph.d., Copenhagen
Business School

 

FORSKNINGSUDVALGET

Det Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (eller blot Forskningsudvalget) skal sikre en strategisk anvendelse af midlerne til udviklingsforskning. De otte medlemmer af Forskningsudvalget, udpeges af udviklingsministeren for tre år. Følgende FFU-medlemmer er udpeget fra Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde:

Professor
Henrik Secher Marcussen
Roskilde Universitet,
Formand

Direktør, MSc.
Lisbeth Valentin Hansen
Dansk Hydraulisk Institut
Næstformand

Lektor, ph.d.
Anne Mette Kjær
Aarhus Universitet

De øvrige udpegede medlemmer
af FFU udgøres af:

Seniorforsker, ph.d.
Helle Munk Ravnborg
Dansk Institut for Internationale Studier

Lektor, ph.d.
Peter Seeberg
Syddansk Universitet

Centerdirektør, dr. agro.
Niels Elers Koch
Københavns Universitet

Professer, dr.scient.
Lene Lange
Aalborg Universitet

Institutleder, ph.d.
Jens Kovsted
Copenhagen Business
School

Kontorchef,
Tove Degnbol
Udenrigsministeriet

 

Udvalget for blandede kreditter

Udvalget for Blandede Kreditter fordeler en årlig ramme for rentetilskud. Under ordningen finansieres udstyrsleverancer og tilhørende tjenesteydelser i udviklingslande med rentefrie lån. De ni medlemmer af Udvalget for Blandede Kreditter udpeges af udviklingsministeren. Rådet har repræsentanter fra relevante ministerier, fagbevægelsen og erhvervslivet.

Medlemmer og suppleanter
(i parentes)
Erhvervsrepræsentanter:

Formand
Direktør
Lise Friis

Finansrådet:
Juridisk konsulent
Bo Køhler Christensen
(Juridisk konsulent Kristina
Breyen)

Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd:
Specialkonsulent
Signe Hansen
(Økonom Frithiof Hagen)

Økonomi- og
Erhvervsministeriet:
Senior underwriter
Karina Clausen, EKF
(Vicedirektør Jan Vassard,
EKF)

LO:
International konsulent
Jens Erik Ohrt
(International konsulent
Anette Berentzen)

Dansk Industri:
Direktør
Henning Roslev Bukh
Cimbria Unigrain A/S
(Konsulent Marie Gad)

Afdelingsleder
Ulla M. Konnerup
Atkins

Direktør
John K. Lassen

 

RÅDET

Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde (eller blot Rådet) følger arbejdet i Styrelsen og kommer med råd og henstillinger. Rådets temaer fastlægges af formanden i samarbejde med Udenrigsministeriet. Rådet har cirka 50 medlemmer, der udpeges af udviklingsministeren for tre år. Rådets medlemmer er repræsentanter for myndigheder, institutioner og organisationer eller enkeltpersoner med særlig sagkundskab. Rådet behandler dansk udviklingspolitik eller aktuelle internationale spørgsmål.

Personlige medlemmer

Holger Bernt Hansen
(formand)
Professor, dr. phil.
Center for Afrikastudier
Københavns Universitet

Christian Friis Bach
Direktør
Ib Bygbjerg
Professor
Afdeling for International
Sundhed
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Center for Sundhed og
Samfund
Københavns Universitet

Viggo Fischer
Formand
Den Danske Afghanistan
Komité

Ebba Holme Hansen
Professor
Danmarks Farmaceutiske
Universitet

Nanna Hvidt
Direktør
Dansk Institut for Internationale
Studier

Peter Damgaard Jensen
Adm. direktør
PKA A/S

Elisabeth Møller Jensen
Direktør
KVINFO

Anders Jerichow
Journalist

Steen Lau Jørgensen
Director
World Bank Headquarters

Elsebeth Krogh
Direktør
Copenhagen Consultants

Susanne Larsen
Formand
Frivilligrådet

Grethe Pedersen
Konsulent
Marie Stopes International

Kristian Schmidt
Principal Advisor
European Commission

Trine Sick
Kommunikationsrådgiver

Jakob Simonsen
Nordisk direktør
UNDP Danmark & Nordic
Office

Steffen Stenberg
Direktør
ECHO

Finn Tarp
Professor
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Johannes Østergaard
Chefkonsulent
Landbrugsrådet

 

Organisationsrepræsentanter

Tore Asmussen
International sekretær
Danmarks Lærerforening

Bjarne B. Christensen
Generalsekretær
Foreningen Sex og
Samfund

Troels Dam Christensen
Koordinator
92-gruppen

Hans Peter Dejgaard
Akademiingeniør
Ingeniørforeningen i
Danmark

Susanne Dolberg
Underdirektør
Finansrådet

Lars Engberg-Pedersen
Seniorforsker
Dansk Institut for Internationale
Studier

Jørgen Estrup
Landsformand
FN-forbundet

Janice Goodson Førde
Forkvinde
Kvindernes U-landsudvalg

Marie Gad
Konsulent
Dansk Industri

Sif Holst
Organisationskonsulent
Danske Handicaporganisationer

Hanna Line Jakobsen
Formand for IU
Dansk Røde Kors

Frans Mikael Jansen
Generalsekretær
Mellemfolkeligt Samvirke

Anna de Klaumann
Teamleader
Landbrug & Fødevarer

Elisabeth Kiørboe
Senior programkoordinator
Verdensnaturfonden WWF

Kristoffer Klebak
Chefkonsulent
Dansk Erhverv

Julie Koch
International programchef
Dansk Ungdoms Fællesråd

Ulla M. Konnerup
Afdelingsleder
Sekretariatet for Blandede
Kreditter


Mette Müller Kristensen
Forkvinde
IBIS

Jens Kvorning
Afdelingschef
Håndværksrådet

Judith Kyst
Generalsekretær
Max Havelaar

Lone Bildsøe Lassen
Koordinator
Dansk Flygtningehjælp

Hans Laugesen
International sekretær
Gymnasieskolernes
Lærerforening

Henriette Laursen
Direktør
Aids-Fondet

Karin Elizabeth Lind
Sekretariatschef
Verdens Skove

Annette Lüdeking
Direktør
Børnefonden

Mads Bugge Madsen
Ulandssekretariatet
Sekretariatsleder

Heidi Rønne Møller
International rådgiver
Landsorganisationen i
Danmark

Lisbeth Møller
Programchef
CARE Danmark

Henrik Nedergaard
Direktør
Diabetesforeningen

Klaus Nørlem
Generalsekretær
ASF Folkehjælp

Charlotte Flindt Pedersen
Vicedirektør
Institut for Menneskerettigheder

Susanne Pedersen
AI-Rådet

Kristine Kaaber Pors
Projektkonsulent
Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling

Helle Poulsen
Styrelsesmedlem
Kvinderådet

Bettina Ravn
Programkoordinator
ADRA Danmark

Jan Sjursen
Generalsekretær
Caritas

Johnny Skovengaard
Næstformand
Fagligt Fælles Forbund 3F

Henrik Stubkjær
Generalsekretær
Folkekirkens Nødhjælp

Marianne Lykke Thomsen
Seniorrådgiver
Grønlands Hjemmestyre

Henriette Thuen
Eksportchef
Dansk Byggeri

Vibeke Tuxen
Afdelingsleder
Projektrådgivningen

Carsten Valgren
Hovedbestyrelsesmedlem
Red Barnet

Gwen Wisti
Direktør
Plan Danmark

 

Oplysningsudvalget

Oplysningsudvalget rådgiver Styrelsen og Udenrigsministeriet om principper og retningslinjer for ydelse af tilskud til oplysningsarbejde i Danmark om
udviklingslandene. I samarbejde med Udenrigsministeriet fordeler Oplysningsudvalget midlerne i Oplysningsbevillingen. Udvalget er nedsat af Styrelsen
for Internationalt Udviklingssamarbejde. Det består af syv personer udpeget for tre år af udviklingsministeren.

Kim Carstensen
Leder af WWF’s globale klimaprogram,
Verdens-naturfonden
(formand)

Mette Davidsen-Nielsen
Journalist, tidl. DR2-chef

 

Hans-Henrik Holm
Afdelingsforstander,
Jean Monnet-professor,
Danmarks Journalist-højskole

Lotte Folke Kaarsholm
Journalist, Information

John Pedersen
Partner,
Konsulentfirmaet Operate

Jørgen Skovsgaard
Chefkonsulent,
Undervisningsministeriet

Poul Tang
IT-konsulent,
Center for undervisningsmidler

Vibeke Vinther
Kommunikationschef,
Mellemfolkeligt Samvirke