Spring til indhold

Kolofon

DANIDAS ÅRSBERETNING 2010

Udgiver

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Telefon: 33 92 00 00
E-mail: um@um.dk
Internet: www.um.dk

Design

Operate A/S
 
Danidas årsberetning 2010 er udkommet på Udenrigsministeriets hjemmeside og som  PDF med det samme materiale som hjemmesiden i et printvenligt format. PDF kan downloades eller bestilles på www.danida-publikationer.dk.
 
Teksten kan citeres frit.
 
Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter. Se under ”Det gør vi/søg i programmer og projekter”.
 
ISBN Dansk PDF-version: 978-87-7087-577-9
ISBN Dansk web-version: 978-87-7087-546-2