Spring til indhold

Danmarks prioritetslande

verdenskort

Hovedparten af Danmarks bilaterale udviklingsbistand er koncentreret i Danidas 26 prioritetslande. Prioritetslande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. For størstedelen af prioritetslandene er et langsigtet udviklingssamarbejde med landets regering udgangspunktet for Danmarks engagement. I andre lande (f.eks. Burma og Sudan) er samarbejdet bygget på partnerskaber med ikke statslige eller internationale aktører i landet, der kan fremme frihed, demokrati og bedre levevilkår.

For hvert prioritetsland gives på de følgende sider et oprids af landets økonomiske og politiske situation, de væsentlige begivenheder i 2010, udviklingssamarbejdet med de vigtigste bilaterale programmer og et par ord om fremtidsperspektiverne for landet og udviklingssamarbejdet.

Data og sociale indikatorer

I landebeskrivelserne indgår basale data om areal, befolkningstilvækst og BNI. Disse tal er opgjort af Verdensbanken. Der indgår også en række sociale indikatorer: forventet levealder, børnedødelighed, andel af børn i grundskole og andelen af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand. De tre sidstnævnte indikatorer er officielle 2015 Mål-indikatorer. Se hjemmesiden for FN’s 2015 Mål.

For de sociale indikatorer er der angivet et historisk tal og det nyest tilgængelige tal. Dermed  er det muligt at få en idé om landets fremskridt mod 2015 Målene. Så vidt muligt er årstallet 1990 anvendt som sammenligningsgrundlag, da året 1990 er udgangspunkt for at vurdere opfyldelsen af 2015 Målene. Hvor det ikke har været muligt at fremskaffe tal for 1990, er det nærmeste tilgængelige tal benyttet for at illustrere udviklingen. Disse historiske tal er baseret på data opgjort af Verdensbanken, juni 2011.