Spring til indhold

Afghanistan 2010

Parlamentsvalget i september var en vigtig begivenhed på vejen til et demokratisk Afghanistan. Valget blev dog skæmmet af en efterfølgende magtkamp, som ikke levede op til et ellers relativt demokratisk valg. 2010 var også et år med mange vigtige konferencer både i London og Kabul, som bl.a. udstak retningslinjerne for de kommende års indsats for udvikling og regeringsførelse.

Det traditionelle grundlag for Afghanistans økonomi er landbrug og handel. Mineralforekomster spiller en stadig større rolle, og potentialet er stort. Dog er Afghanistan i øjeblikket helt afhængigt af udviklingsbistand. Den betydelige internationale tilstedeværelse, ikke mindst den militære, er med til at skabe vækst, men kun på kort sigt.

Der var vækst i økonomien på ca. 8 pct. i 2010. Statens indtægter via skatter og afgifter er øget med næsten 30 pct. i forhold til 2009. Sikkerhedssituationen sætter dog store begrænsninger for væksten.

Fortsat massiv fattigdom

Afghanistan er fortsat blandt verdens fattigste lande, og der er lange udsigter til en løsning. Ca. halvdelen af alle børn er uden for skolesystemet. Trods store fremskridt de senere år er mange afghanere fortsat analfabeter. Det gælder især blandt kvinderne.

Børnedødeligheden er blandt verdens højeste, og sundhedssektoren kan ikke levere selv den mest basale service. Flygtningeproblemer, fødevaremangel og mangel på vand og energi præger store dele af landet.

Præsident med svag opbakning

Selv om præsident Karzai blev genvalgt i 2009, har resultaterne af parlamentsvalget i 2010 vist, at det kan blive svært for præsidenten at vinde opbakning i parlamentet. Den afghanske regering og stat mangler legitimitet i befolkningen.

Det internationale samfund investerer betydelige ressourcer i valgprocessen og forventer, at den demokratiske udvikling kan holdes på ret køl.

Udviklingssamarbejdet

Grundlaget for partnerskabet mellem det internationale samfund og Afghanistan er Afghanistan Compact, som igen er udmøntet i en national udviklingsstrategi.

Omfattende korruption og svage offentlige strukturer gør, at der fortsat er lang vej til egentlig budgetstøtte. Der gøres dog en særdeles stor indsats for at kapacitetsopbygge administrationen på alle niveauer og sikre korrekt og nyttig anvendelse af bistandsmidler.

Danmark blandt de største donorer

Danmark er i forhold til sin størrelse en betydningsfuld donor i Afghanistan. I absolutte tal ligger Danmark i middelgruppen sammen med andre europæiske lande. Under Afghanistan-strategien 2008-2012 afsættes et årligt beløb på ca. 400 mio. kr. Hertil kommer humanitære indsatser.

Danmark er en meget aktiv donor og investerer store ressourcer i koordinerings- og dialogarbejdet. F.eks. er Danmark ledende donor i uddannelsessektoren og en vigtig partner i stabiliseringsindsatsen i Helmand.

Danmark fokuserer på tre hovedindsatsområder. Inden for god regeringsførelse og statsopbygning støtter Danmark opbygning af institutionel kapacitet, menneskerettigheder, civilsamfundsorganisationer, retssystemet og transparente og frie valg. Inden for uddannelse går støtten til aktiviteter i den nationale uddannelsesstrategi og til uddannelsesbudgettet. Endelig arbejder Danmark for at forbedre levevilkårene ved at støtte generel økonomisk udvikling i landområder. Det indebærer bl.a. at fremme alternativer til opiumsproduktionen og støtte etablering af en mikrofinanssektor.

Fremtiden

Den internationale støtte forventes gradvist at ville ændre sig fra en militær overvægt til en civil overvægt. Bistandsmidlerne vil i stadig højere grad blive allokeret via Afghanistans egne institutioner som direkte støtte til de nationale udviklingsstrategier.

Danmark prioriterer fortsat de tre fokusområder, som er nævnt ovenfor, og Danmark vil give yderligere støtte til realistiske og målbare nationale strategier og planer og til jobskabende aktiviteter. Der vil også fremover være fokus på den civile indsats i Helmand i takt med den gradvise overdragelse af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker.

Data

 Afghanistan flagAreal: 652.200 km2


Befolkning: 29,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,7 %


BNI pr. indbygger: 310 US $ (2008)


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 204 US $


Forventet levealder: 44 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  250/199


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  28(1993)/n.a. 


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  3(1995)/48Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  432

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Kapacitetsopbygning af afghanske sikkerhedsstyrker
  • Statsopbygning
  • Uddannelse og forbedringer af levevilkår

 

 

 

 

 Afghanistan kort