Spring til indhold

Bangladesh 2010

Bangladesh indgik i 2010 nye samarbejds- og låneaftaler med de to store naboer Indien og Kina med henblik på at styrke handelssamarbejde, energiforsyning og infrastruktur. Dialog og samarbejde mellem de to store partier Awami League og Bangladesh Nationalist Party er fortsat anstrengt, og det præger udviklingen i landet. Korruption er fortsat et alvorligt problem.

Tekstilindustrien står for ca. tre fjerdedele af eksporten. Den voksende industrisektor og landbruget tegner sig tilsammen for ca. halvdelen af BNP, og servicesektoren udgør den anden halvdel.  Dertil kommer ca. 12 milliarder dollars årligt i indtægter fra pengeoverførsler, som bangladeshere sender hjem fra udlandet, især Mellemøsten.

Bangladesh er inde i en positiv økonomisk udvikling. Den årlige vækst var på ca. 6 pct. i 2010 først og fremmest takket være tekstilindustrien og pengeoverførslerne fra udlandet. Den bangladeshiske regering står over for store udfordringer med at forbedre økonomien, herunder få gennemført en stram finanspolitik, tiltrukket udenlandske investeringer og kontrolleret inflationen og fødevarepriserne.

60 millioner under fattigdomsgrænsen

Bangladesh er et af de tættest befolkede områder i verden med 1.100 mennesker per kvadratkilometer. Befolkningstætheden og klimaforandringer lægger et stort pres på økonomien og naturressourcerne.

Bangladesh oplever en relativt god social og økonomisk udvikling på trods af udbredt fattigdom. Bangladesh er på vej til at indfri flere af 2015 Målene, blandt andet for reduktion af spædbørns- og børnedødelighed og for lige adgang for piger og drenge i folkeskolen.

60 millioner mennesker –omkring 38 pct. af befolkningen - lever dog fortsat under fattigdomsgrænsen. Forskellen mellem rig og fattig vokser, og der er stadig store forskelle i levevilkår og udviklingsmuligheder mellem kvinder og mænd.

Store udfordringer til regeringen

Bangladesh er et sekulært land, hvor hovedparten af befolkningen er muslimer og med hinduistiske, buddhistiske og kristne mindretal. Den nuværende regering under ledelse af partiet Awami League har været ved magten i lidt mere end to år. Regeringen står over for store udfordringer med at indfri tidligere valgløfter. Den skal skabe bedre levevilkår for de fattige, bringe de stigende fødevarepriser under kontrol og bekæmpe den omfattende korruption.

Sikkerhedssituationen i landet er generelt god trods stigende social ulighed og tilstedeværelsen af radikale religiøse organisationer.

Udviklingssamarbejdet

De internationale donorer, herunder Danmark, støtter regeringens nationale fattigdomsstrategi, som lægger vægt på økonomisk og social udvikling af infrastruktur, energi, landbrug, vandressourcer, uddannelse, miljø og klima, menneskerettigheder og god regeringsførelse samt støtte til erhvervslivet gennem B2B Programmet.

Den danske bilaterale bistand var på 471 mio. kr. i 2010 medregnet et stort blandet kredit-projekt, B2B Programmet og klimatilpasning, svarende til ca. 1 pct. af den samlede bistand til Bangladesh. Danmark giver støtte til sektorprogrammer inden for landbrug, vandforsyning og sanitet. Derudover støttes menneskerettigheder og god regeringsførelse med fokus på bl.a. bedre offentlig forvaltning, anti-korruption, ligestilling og oprindelige folks rettigheder.

Fælles indsats for at forbedre bistandens effektivitet

Regeringen og 18 donorer, herunder Danmark, udarbejdede i 2010 en fælles strategi for udviklingsbistanden til Bangladesh. Målet er at forbedre bistandseffektiviteten og sikre et tættere og mere veldefineret samarbejde mellem donorerne og regeringen.

Fremtiden

Bangladesh har et stort potentiale for økonomisk og social udvikling. Regeringens ambition er, at landet skal være et mellemindkomstland i 2021.
Niveauet for bistanden forventes fastholdt i de kommende år. Inden for sektorprogrammerne forventes øget fokus på vækst og beskæftigelse.

Data

 Bangladesh flagAreal: 144.000 km2


Befolkning: 162,2 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,4 %


BNI pr. indbygger: 580 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 10 US $


Forventet levealder: 67 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  148/52


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  64(1990)/90(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  78(1990)/80Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  471

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Vand og sanitet
  • Landbrug
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder

 

 

 

 

 Bangladesh kort