Spring til indhold

Bhutan

Bhutan er på vej til at blive et mellemindkomstland, og væksten i økonomien er stabil. Den demokratiske udvikling er fortsat i en positiv retning. En kendelse i den første forfatningssag styrker parlamentets rolle. Danmark har besluttet gradvist at udfase den danske bistand.

Bhutan er et landbrugsland i udvikling. Endnu bor de fleste på landet, men især hovedstaden Thimphu vokser hurtigt. Fattigdommen er faldet, og regeringens mål er at bringe den under 15 pct. i 2013.

Bhutan er på vej til at blive et mellemindkomstland. Væksten i økonomien er stabil med 6-7 pct. om året. Serviceydelser udgør nu 40 pct. af økonomien. Der bygges flere vandkraftværker, som i 2020 kan gøre landet uafhængigt af bistand.

Vandkraft til Indien

Bhutans voksende økonomi er tæt forbundet med Indiens. Salg af vandkraftbaseret elektricitet til Indien udgør over 40 pct. af eksporten og 60 pct. af statens indtægter. Vandkraften er blevet udbygget gennem store investeringer baseret på lån fra Indien. Landet investerer også i it, turisme og uddannelse.

Bhutan indførte parlamentarisk demokrati i 2008, og der skal efter planen afholdes kommunalvalg i 2011. Regeringspartiet DPT (Druk Phuensum Tshogpa eller ’Lyksalighedspartiet’) har prioriteret at bygge veje til alle kommuner, adgang til skoler og rent drikkevand og elektricitet til alle, inden der skal afholdes parlamentsvalg i 2013.

Udviklingssamarbejdet

Bistanden dækker 35 pct. af udgifterne for Bhutans regering. Indien yder 80 pct. af bistanden. Med en bistand på ca. 70 mio. kr. i 2010 er Danmark den næststørste donor efter Indien og tegner sig for 8,2 pct. af Bhutans samlede bistand. Danmark, Japan, Østrig, FN, Verdensbanken og den Asiatiske Udviklingsbank støtter kapacitetsudvikling, miljø, god regeringsførelse og sociale sektorer. Indien og Nederlandene yder generel budgetstøtte. Danmark giver sektorbudgetstøtte til sociale sektorer og regional udvikling.

Betydelige fremskridt i sundhed og uddannelse

Danmark støtter sundhed og uddannelse gennem socialsektorprogrammet. De sociale fremskridt er betydelige. Der er fri adgang til alle sundhedsydelser i Bhutan. Medicin er gratis. Gennemsnitslevealderen er på 25 år steget fra 47 til 67 år.

Der er lige mange drenge og piger i grundskolen. Danmark yder teknisk støtte til de faglige uddannelser. En høj ungdomsarbejdsløshed er en af Bhutans væsentligste udfordringer.

Første NGO’er godkendt

Danmark støtter ligeledes god regeringsførelse. Støtten går til retsvæsenet, den nationale jordkommission, et fælles kommunalstøtteprogram og til opbygning af civilsamfundet. I 2010 blev de første NGO’er i Bhutan godkendt med dansk støtte.

Et nyt fælles miljøprogram med støtte fra Danmark og UNDP/UNEP blev godkendt i 2009. Programmet skal støtte kapacitetsudvikling både nationalt og lokalt.

Velfungerende administration

Al donorkoordinering udføres af Bruttonationallykke-Kommissionen. Alle danske programmer forvaltes gennem bhutanesiske strukturer, procedurer og systemer.

Samarbejdet med regeringen er generelt velfungerende. Administrationen er effektiv, og Bhutans rigs-revision er af høj kvalitet.

Fremtiden

Den væsentligste støtte kommer fra Indien, Japan, Verdensbanken, Den Asiatiske Udvikling og FN. Den vil givetvis fortsætte.  Derimod overvejer en række mindre bilaterale donorer som Nederlandene, Østrig og Schweiz at foretage ændringer efter 2013.

Danmark har besluttet gradvist at udfase bistanden. Danmark er ved at forberede et udfasningsstøtte-program for årene 2011 til 2014.

Data

 Bhutan flagAreal: 38.400 km2


Befolkning: 1 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,5 %


BNI pr. indbygger: 2.020 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 180 US $


Forventet levealder: 67 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  148/79


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  55(1999)/88(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  91(2000)/92Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  73 

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Bæredygtigt miljø
  • Social sektorer (sundhed og uddannelse)
  • God regeringsførelse 

 

 

 

 Bhutan kort