Spring til indhold


Bolivia

Præsident Evo Morales indledte sin anden regeringsperiode i 2010. Med stort flertal i parlamentet har Morales gennemført nye love bl.a. for decentralisering, retsvæsen og uddannelse, men der udestår et stort lovgivningsarbejde. Det danske udviklingssamarbejde med Bolivia udfases i 2013.

Råvarer, især naturgas og mineraler, udgør 80 pct. af Bolivias eksport og spiller en afgørende rolle for landets skatteindtægter. Den uformelle økonomi, bl.a. landbrug, bidrager med 80 pct. af beskæftigelsen. Den økonomiske vækst i Bolivia nåede i 2010 op på ca. 4,7 pct. drevet af høje råvarepriser. Økonomien har været stærk, men fremtidsudsigterne er mindre gunstige, fordi afhængigheden af råvarer er stor og de private og offentlige produktive investeringer meget lave – og for lave til at sikre fortsat vækst.

Fattigdom rammer den oprindelige befolkning

Bolivia er et af verdens mest ulige samfund. Mere end halvdelen af befolkningen, særligt de oprindelige folk, lever i fattigdom.

Klimaforandringerne giver store udfordringer. Svingende nedbør og afsmeltning af gletsjere rammer landbrugsproduktion og vandforsyning i mange områder, og Bolivias rige biodiversitet er truet.

Utilfredshed med regeringen ulmer

De mange forskellige befolkningsgrupper vil se konkrete resultater, men regeringen har svært ved at indfri de store forventninger, den har skabt. Der var i 2010 et stigende antal protester mod manglende investeringer, mod regeringens forsøg på afvikling af subsidier på benzin og for højere lønstigninger.

Udviklingssamarbejdet

Det internationale udviklingssamarbejde er rettet mod infrastruktur, produktive sektorer, uddannelse, vand, miljø og god regeringsførelse og menneskerettigheder. Danmark er blandt de ti største donorer med en bistand i 2010 på mere end 220 mio. kr.

Landbrugsbistanden har bl.a. bidraget til at øge produktivitet og indtægter for små landbrug, styrket deres organisationer og bidraget med politikudvikling, herunder instrumenter, der kan fremme produktion og beskæftigelse i landbrug og forarbejdning af landbrugsvarer.

Støtten til uddannelse bidrager til at øge skolegang og forbedre kvaliteten af undervisningen. Det gavner bl.a. piger og tosproglig og interkulturel undervisning for de oprindelige folk.
Reformprogrammet i den offentlige sektor har bidraget til infrastrukturprojekter i kommunerne til fremme af den produktive sektor, ligesom der er igangsat tiltag til effektivisering af den offentlige administration.

Støtten til retsvæsenet fremmer bedre adgang til retssystemet, særligt for de fattige og kvinder. Danmark bidrog i 2010 til styrkelse af offentlige forsvarere, Ombudsmanden og til arbejdet med at fremme oprindelige folks rettigheder gennem lovgivning og oplysning.

Samarbejdet i miljøsektoren bidrog i 2010 bl.a. til reduceret forurening fra mere end 50 industrivirksomheder og miner og til bedre forvaltning af naturparker til fordel for miljøet og de oprindelige folk i parkerne.

Fremtiden

Hovedudfordringen for Bolivia er at øge de produktive investeringer, så grundlaget skabes for fortsat reduktion af fattigdommen. I øjeblikket er investeringerne for lave til at sikre fortsat fremgang og fattigdomsreduktion. Der er tegn på øget samarbejde mellem regeringen og den private sektor for at sikre et tillidsfuldt forhold og bedre betingelser for investeringer. Nye love forventes på dette område i 2011. Manglende fremgang vil kunne øge omfanget af protester fra de folkelige organisationer i Bolivia.

Udviklingssamarbejdet med Bolivia udfases i 2013. I den afsluttende fase vil der være fokus på at sikre konkrete resultater, og at indsatserne er bæredygtige og vil bidrage til at skabe udvikling efter 2013. Det sker ved at sikre forankring af indsatserne i samarbejde med de bolivianske myndigheder og andre donorer. Danmark prioriterer ligestilling og oprindelige folks rettigheder i alle indsatser.

Data

 Bolivia flagAreal: 1.098.000 km2


Befolkning: 9,9 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,7 %


BNI pr. indbygger: 1.630 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 74 US $


Forventet levealder: 66 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  122/51


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  96(1998)/92(2008)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  70(1990)/86Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  228

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Miljø
  • Uddannelse
  • Landbrug og produktiv sektor
  • Oprindelige folk 
  • Reformer af offentlig sektor
  • Adgang til retssektoren 

 

 

 

 Bolivia kort