Spring til indhold


Burma

Burma afholdt i 2010 landets første valg i 20 år. Regimepartiet USDP erklærede sig som vinder, men valget blev kritiseret for ikke at være frit og retfærdigt. Umiddelbart efter valget blev lederen af det stør-ste oppositionsparti – nobelprisvinder Aung San Suu Kyi – løsladt fra sin mangeårige husarrest.

Størstedelen af Burmas eksport udgøres af naturgas, værdifulde træsorter, mineraler og tekstiler. Eksporten går hovedsageligt til Thailand, Indien og Kina. Økonomien er i høj grad baseret på landbrug, skovbrug og fiskeri.

Burmas økonomiske situation er uigennemsigtig på grund af manglende adgang til pålidelige økonomiske data, men landets årlige økonomiske vækst vurderes at være ca. 3 pct. – og ikke de af regeringen oplyste 10 pct.

Naturkatastrofer og dårlig forvaltning

Trods betydelige naturressourcer er Burma et af verdens fattigste lande. Det skyldes uansvarlig forvaltning af landets økonomi og udbredt korruption.  Konsekvensen er et dårligt investeringsklima og høj inflation. De vestlige landes samhandel med Burma er begrænset bl.a. på grund af sanktioner.

Burma er også hårdt ramt af naturkatastrofer. Især cyklonen Nargis i maj 2008 havde store omkostninger, men også cyklonen Giri ramte befolkningen hårdt og medførte store ødelæggelser og tab af menneskeliv i oktober 2010. Ca. 260.000 mennesker menes stadig at være påvirket af Giri og dens følgevirkninger.

Befolkningens adgang til sundhed, uddannelse og andre basale ydelser er begrænset. Kun ca. 1 pct. af nationalbudgettet går til sundhed og uddannelse. Hiv/aids, malaria, tuberkulose og fejlernæring er udbredt, og spædbarnsdødeligheden er en af verdens højeste.

Kritik af valget

7. november afholdt Burma det første valg i 20 år. Regimepartiet USDP erklærede sig som vinder med over 80 pct. af stemmerne. Valget markerede samtidig overgangen fra militært til civilt styre.

Gennemførelsen af valget var fredelig, men blev kritiseret internationalt og fra oppositionen for ikke at være frit og retfærdigt.  Umiddelbart efter valget blev Aung San Suu Kyi, der leder det største oppositionsparti, løsladt efter mange års husarrest.

Udviklingssamarbejdet

Den politiske situation i Burma gør, at kun relativt få af de traditionelle bilaterale donorer har aktiviteter i landet. Den internationale bistand kanaliseres i høj grad via multidonorfonde inden for sundhed, uddannelse og levevilkår.

Ifølge OECD udgjorde den samlede internationale bistand til Burma i 2009 ca. 1,8 mia. kr.  Danmarks bidrag samme år var ca. 50 mio. kr., hvilket steg til ca. 61 mio. kr. i 2010.

Dansk bidrag til multidonorfonde

Målet med den danske bistand til Burma er at bidrage til fremskridt mod demokrati og national forso-ning, men målet er også at afbøde virkningerne af regimets politik for civilbefolkningen. Derfor kanaliseres den danske udviklingsbistand ikke via de statslige myndigheder. Den danske bistand er rettet mod vigtige sektorer som sundhed, uddannelse, menneskerettigheder og demokrati og mod basale levevilkår.

Danmark bidrager til multidonorfondene Three Diseases Fund inden for sundhed og Multi Donor Education Fund inden for uddannelse. Dertil kommer støtte til en række bilaterale projekter inden for menneskerettigheder og demokrati og basale levevilkår samt humanitær bistand til burmesiske flygtninge i Thailand og til internt fordrevne.

Den danske bistand til Burma ydes inden for rammerne af EU’s fælles holdning om bl.a. sanktioner over for militærregimet.

Fremtiden

Danmark planlægger at øge sit bistandsengagement i Burma over de kommende år. Det vil ske inden for sundhed, uddannelse, menneskerettigheder og demokrati samt basale levevilkår.

Data

 Burma flagAreal: 676.600 km2


Befolkning: 50 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 0,9 %


BNI pr. indbygger: n.a.


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 7 $


Forventet levealder: 62 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  118/71


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  n.a.


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  57(1990)/71Dansk bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):   61 

 

Indsatser gennemført via FN og internationale, lokale og danske NGO'er 2010

  • Levevilkår, sundhed og uddannelse
  • Menneskerettigheder og demokrati

 

 

 

 

 Burma kort