Spring til indhold

De besatte palæstinensiske områder

I 2010 har den palæstinensiske myndighed (PA) gjort store fremskridt for at opbygge et bæredygtigt statsapparat. Resultatet er blevet mødt med stor tilfredshed i det internationale samfund.

De seneste års vækst i den palæstinensiske økonomi er primært drevet af omfattende udviklingsstøtte. Den palæstinensiske myndighed (PA) er dybt afhængig af budgetstøtte og udviklingsbistand for at levere serviceydelser til den palæstinensiske befolkning.

I 2010 var den økonomiske vækst på anslået 9 procent. Det skal ses i forhold til en drastisk nedgang i den palæstinensiske økonomi som resultat af den anden intifada i løbet af 00’erne.

Konflikt hæmmer udviklingen

Hver femte palæstinenser vurderes at leve under fattigdomsgrænsen. Der er stor forskel mellem Vestbredden og Gaza. Ifølge FN er ca. 80 procent af befolkningen i Gaza afhængig af fødevarehjælp.

Udviklingspotentialet i de palæstinensiske områder er meget stort, men kan kun realiseres, hvis der findes en løsning på den politiske konflikt mellem israelerne og palæstinenserne.

Det seneste årti har ikke medført de forventede resultater med hensyn til en fredsproces. Der har været adskillige konflikter mellem parterne og tilbagevendende terroranslag fra palæstinensisk side med militære gengældelsesaktioner fra israelsk side.

Antallet af bosættelser og israelske foranstaltninger, der begrænser palæstinensisk adgang til jord og vand samt bevægelsesfrihed, er steget kraftigt siden år 2000. Disse forhold understøtter den israelske militære besættelse af de palæstinensiske områder og udgør den væsentligste hindring for udvikling i de palæstinensiske områder.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale donorindsats i de palæstinensiske områder har som overordnet formål at understøtte realiseringen af en fredelig to-statsløsning på konflikten. Udviklingssamarbejdet med de palæstinensiske områder er underlagt de politiske betingelser og begrænsninger, som er et resultat af konflikten mellem israelere og palæstinensere. Den politiske splittelse mellem PA/Fatah i Ramallah og den islamiske organisation Hamas i Gaza har yderligere vanskeliggjort realiseringen af en to-statsløsning.

Danmark er, relativt betragtet, en anseelig donor til de palæstinensiske områder og udbetalte i 2010 ca. 158 mio. kr. i samlet bilateral bistand. Dette niveau har været mere eller mindre konstant i løbet af de seneste år.

Dansk støtte til statsopbygning

Det primære fokusområde for den danske bistand er udvikling af den lokale og kommunale sektor. Det danske engagement er i tråd med PA’s eget fokus på stærkere statsinstitutioner som vejen til opbygning af en palæstinensisk stat. Danmark er sammen med kommunaludviklingsministeriet ansvarlig for den brede donorkoordination på kommunaludviklingsområdet.

Danmark er blandt andet engageret i det omfattende ”Municipal Development Program”, der fokuserer på systemudvikling, kapacitetsopbygning og forbedrede serviceydelser til borgere og kommunalforvaltning. Danmark har støttet programmet med 40 mio. kr. i 2010.

Generelt arbejder Danmark aktivt for øget donorkoordinering, og den danske bistand kanaliseres i vid udstrækning gennem donorkonsortier. I samarbejde med Sverige, Schweiz og Nederlandene har Danmark medvirket til at opbygge en fælles mekanisme inden for menneskerettighedsområdet. Denne mekanisme gør det muligt at yde en mere strategisk og koordineret støtte til de palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer.

Fremtiden

Indtil en to-statsløsning bliver til virkelighed, må det internationale donorsamfund forventes at være engageret på et højt niveau i Palæstina. Det er dog langtfra sikkert, at en to-statsløsning kan opnås på kort sigt, og det kan ikke udelukkes, at situationen vil forværres på kort og mellemlangt sigt.

Ovenstående rammebetingelser for implementeringen af den danske bistand indebærer en række risici herunder eskalering af vold, intensivering af besættelsesregimet og forskydning af den politiske magt, og de nødvendiggør også et stadigt behov for fleksibilitet med henblik på løbende tilpasning af indsatsen i takt med udviklingen.

Data

 Palaestina flagAreal: 5.800 km2


Befolkning: 4 mio.(2009)


Årlig befolkningstilvækst: n.a.


BNI pr. indbygger: 1.290 US $(2008)


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 650 US $


Forventet levealder: n.a.


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000: n.a.


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  n.a.


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand:  n.a.Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  158

 

Danske bistandsindsatser 2010

  • Lokaludvikling og effektivisering af kommunalstyret 
  • Støtte til palæstinensiske flygtninge gennem UNRWA 
  • Menneskerettigheder

 

 

 

 

 Palaestina kort