Spring til indhold

Etiopien

Etiopien havde valg i foråret 2010, hvor den siddende koalitionsregering sikrede sig en overvældende sejr med ca. 98 pct. af stemmerne. I efteråret 2010 lancerede regeringen sin nye femårige økonomiske plan, der skal bane vejen for, at Etiopien bliver et mellemindkomstland inden 2025.

Landbruget er den vigtigste sektor i Etiopiens økonomi. Landbrugssektoren står for 45 pct. af BNP, 80 pct. af eksportindtægterne og 85 pct. af beskæftigelsen.

Grundpillerne i eksporten er blomster og kaffe – sidstnævnte står for 35 pct. af eksportindtægterne. Landet eksporterer også oliefrø, lædervarer og det lettere euforiserende stof ”khat”. Etiopien vil på sigt kunne blive en vigtig producent og eksportør af vedvarende energi i form af vandkraftsbaseret elektricitet.

Mangel på fødevarer

Etiopien er et af verdens fattigste lande. Hver tredje etiopier har mindre end én dollar om dagen at leve for. Kun hver tredje har adgang til rent drikkevand. Gennemsnitsalderen er lav, og børnedødeligheden er høj.

Etiopien producerer for få fødevarer til at brødføde sin egen befolkning. Problemet bliver jævnligt forværret af tørke og uforudsigelig nedbør. Over 5 mio. etiopiere er afhængige af fødevarehjælp.

Væksten er truet

Den økonomiske vækst over det seneste årti har været blandt Afrikas højeste med årlige vækstrater på op mod 10 pct. Bag fremgangen ligger en række reformtiltag, investeringer i infrastruktur og favorable forhold for landbruget. Udenlandske investeringer er støt stigende. Dog er kun en mindre del af den produktive sektor privatiseret.

De høje vækstrater bliver dog presset jævnligt af uforudsigelige nedbørsmønstre, der rammer landbruget, af politisk ustabilitet i regionen og af stigende priser på olie og fødevarer.

Inflationen ligger på under 10 pct., men regeringens vækstplan frygtes at føre til inflationspres.

Jordskredssejr til regeringskoalitionen

Etiopien er sammensat af mange etniske og religiøse grupperinger. Forfatningen fra 1995 definerer et etnisk føderalt system med en inddeling af landet i 10 relativt selvstændige regioner. Det har i en vis grad lagt en dæmper på konflikterne i landet. Bl.a. Ogaden-regionen op mod den somaliske grænse oplever dog fortsat uroligheder.

Valget i maj 2010 forløb generelt fredeligt. Den siddende regeringskoalition, EPRDF, genvandt magten og konsoliderede sin magt. Regeringen forsøger fortsat at kontrollere det politiske system og udøver kontrol med civilsamfundet.

Udviklingssamarbejdet

Etiopien modtager omfattende udviklingsbistand fra en lang række internationale donorer. Grundpillerne i den internationale donorindsats er humanitære programmer, fødevareprogrammer og programmer inden for sociale sektorer som uddannelse og sundhed. Hertil kommer støtte til fremme af demokrati og god regeringsførelse.

Bistandskoordination i Etiopien er forankret i DAG-gruppen (Development Assistance Group), som Danmark er fast medlem af.

Danmark støtter fødevareprogram

Danmark spiller en mindre rolle i donorbilledet. Det eneste program, der i 2010 modtog større dansk støtte, er fødevareprogrammet ”Productive Safety Net Programme” (PSNP), hvor Danmark i 2010 bidrog med 25 mio. kroner. Målet med programmet er at gavne fattige husholdninger gennem bl.a. skabelse af arbejdspladser og indkomst i lokalområderne.

Til trods for en række positive resultater i PSNP-programmets første fase lykkedes det ikke at indfri målet for programmet, nemlig at 5 mio. husholdninger blev løftet ud af fattigdom. Det er kun lykkedes for ca. 280.000 husholdninger. Derfor er programmet nu blevet omformuleret.

Fremtiden

Det internationale udviklingssamarbejde for Etiopien forventes som udgangspunkt at fortsætte i det nuværende spor, men det forventes tilpasset til at understøtte målene i den nye udviklingsplan.

Etiopien blev fremtidigt dansk partnerland i begyndelsen af 2011. Et nyt program er derfor ved at blive formuleret og vil have fokus på opnåelse af fælles, strategiske målsætninger og privatsektorudvikling, ligesom støtten til PSNP ventes fastholdt.

Data

 Etiopien flagAreal: 1.104.300 km2


Befolkning: 82,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,6 %


BNI pr. indbygger: 330 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 46 US $


Forventet levealder: 56 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  210/104


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  21(1994)/84(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  17(1990)/38Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  43

 

Danske bilaterale indsatser 2010

  • Fødevareprogram (PSNP)  
  • Demokrati og god regeringsførelse
  • Langsigtet strategisk humanitær indsats

 

 

 

 

 Etiopien kort