Spring til indhold

Ghana

Ghana oplever en stabil politisk udvikling. I 2010 startede en revision af grundloven med 80.000 bidrag fra borgere i Ghana. Man begyndte at udvinde olie, og en ny national udviklingsstrategi blev vedtaget. På længere sigt forventes det dansk-ghanesiske forhold i højere grad at blive præget af samarbejde om politik, handel, investering, forskning og kultur.

Ghanas økonomi hviler på produktion af guld, kakao, tømmer, aluminium og diamanter. Dertil kommer en voksende servicesektor og pengeoverførsler fra ghanesere i udlandet.

Økonomien vokser. Efter indførelsen af en ny beregningsmodel for BNP er Ghana nu at regne for et mellemindkomstland, om end i den laveste ende af gruppen. Væksten var 5,7 pct. i 2010 ifølge IMF.

Oliefund bidrager til væksten

Andelen af fattige og meget fattige er faldende, men der er fortsat store forskelle på indkomst og levestandard mellem det rigere syd og det fattigere nord. Ghana forventes at nå det første 2015 Mål om halvering af fattigdommen, men mange ghanesere er uden arbejde.

Der er fundet olie i Ghana, så landet kan se frem til investeringer i infrastruktur, specielt transport og energiforsyning, der vil muliggøre yderligere økonomisk vækst og bedre beskæftigelsesmuligheder.

Ghana fører en stabil finanspolitik, og inflationen er mindsket. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Stabilt demokrati i Ghana

Ghana er blandt de mest stabile og demokratiske lande i Afrika, men landet har stadig behov for at styrke de demokratiske institutioner. Det gælder bl.a. de institutioner, der fungerer som vagthunde i forhold til statsmagten: Parlamentet, pressen og civilsamfundet.

Udviklingssamarbejdet

Grundpillen i udviklingssamarbejdet i Ghana er landets udviklingsstrategi. Regeringen, udviklingspartnerne og repræsentanter for civilsamfundet indgår i arbejdsgrupper, som er organiseret med udgangspunkt i de forskellige sektorer, eksempelvis sundhedssektoren. Det muliggør en styrket dialog.

Positive resultater af dansk støtte

Danmark er Ghanas fjerdestørste bilaterale udviklingspartner. Udviklingssamarbejdet med Danmark tegnede sig for mere end 500 mio. kr. i 2010 og forløber generelt godt. Et decentraliseringsprogram styrker lokale serviceydelser og lokal administration. Sundhedsprogrammet støtter arbejdet med både private religiøse og offentlige sundhedsinstitutioner.

Danmark støtter udviklingen af den private sektor og jobskabelse med et erhvervssektorprogram. Det sker i forlængelse af den ghanesiske regerings nye privatsektorstrategi og Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet for menneskerettigheder og god regeringsførelse styrker domstolene og den uafhængige institution til beskyttelse af menneskerettigheder og bekæmpelse of korruption. Danmark støtter endvidere implementeringen af udviklingsstrategien gennem generel budgetstøtte, som dog blev reduceret i 2010, da Ghana ikke nåede alle aftalte mål.

Ny fælles strategi med dansk støtte

Regeringen og de internationale udviklingspartnere i Ghana koordinerer udviklingsindsatserne. Støtten går til gennemførelse af den ghanesiske stats egen udviklingspolitik for at sikre ghanesisk ejerskab til udviklingssamarbejdet.

Danmark medvirker aktivt til udviklingen af en ny fælles strategi for udviklingspartnernes støtte til Ghanas udvikling. Strategien vil blandt andet tage hensyn til behovet for arbejdsdeling mellem partnerlandene.

Fremtiden

Ghana har fået en del nye partnerlande, bl.a. Kina, Indien og Brasilien. Der er ikke entydige meldinger fra Ghanas partnere om, hvordan de vil prioritere deres fremtidige støtte. Regeringen og udviklingspartnerne er enige om, at det traditionelle udviklingssamarbejde vil kunne udfases over en 5-10-årig periode i takt med landets stigende velstand. I takt med Ghanas positive økonomiske udvikling vil Danmark i de kommende år gradvis fokusere mere på udvikling af handelsrelationer, politisk samarbejde og forskningssamarbejde.

Data

 Ghana flagAreal: 238.500 km2


Befolkning: 23,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,1 %


BNI pr. indbygger: 1.190 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 66 US $


Forventet levealder: 57 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  120/69


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  60(1999)/76(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  54(1990)/82Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  569

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Erhverv
  • Sundhed 
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder
  • Generel budgetstøtte
  • Decentralisering 

 

 

 

 Ghana kort