Spring til indhold

Indonesien

Indonesien oplevede høj vækst i 2010. Til trods for det er fattigdommen fortsat omfattende. Miljø og naturressourcer er under pres. Demokratiet har slået rod, men behøver fortsat støtte.

Olie og gas er grundpillerne i Indonesiens industrisektor, der samlet udgør knap halvdelen af økonomien. Landbruget tegner sig for knap en femtedel af økonomien.

Indonesiens økonomi er forankret i hjemmemarkedet, hvilket er en af grundene til, at landet kom relativt godt igennem finanskrisen.

I 2010 var væksten på 6,1 pct. Det skyldes især indenlandsk efterspørgsel og private investeringer. Trods pæn økonomisk vækst lever ca. 14 pct. af befolkningen stadig under den nationale fattigdoms-grænse. Væksten lægger samtidig et betydeligt pres på landets miljø og naturressourcer.

Stigende radikalisering

Den overordnede politiske situation er stabil, og demokratiet har slået rod i Indonesien, der ledes af præsident Yudhoyono. Til trods for det er radikaliseringen stigende, og der er jævnligt religiøse konflikter.

Dertil kommer regionale konflikter bl.a. i provinserne Papua, ø-gruppen Molukkerne, hvor en del af befolkningen ønsker selvstændighed, og i Aceh på det nordlige Sumatra, hvor der fortsat er politisk uenighed i forbindelse med fredsprocessen.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale donorstøtte er på mere end 5 mia. kroner om året. Klima og miljø er et centralt område for mange internationale donorer, men også god regeringsførelse, støtte til civilsamfundet og antiterror har høj prioritet.

Danmarks støtte udgør ca. 70 mio. kr. årligt, ligeledes med stort fokus på klima og miljø. Danmark bidrager med 220 mio. kr. over 5 år til miljøforvaltning, energieffektivitet og decentral grøn naturressourceforvaltning. Programmet har en meget stærk klimaprofil. Formålet er bl.a. at bidrage til gennemførelsen af Indonesiens fattigdomsstrategi, hvor bæredygtig anvendelse af naturressourcer er et væsentligt element.

Derudover giver Danmark 50 mio. kr. i støtte til fremme af menneskerettigheder og demokrati, antikor-ruption og terrorbekæmpelse over 4 år. Programmet søger bl.a. at styrke menneskerettigheder gennem religiøse institutioner og politiet og at styrke anti-terrorindsatsen gennem polititræningscenteret JCLEC.

Danmark ydede desuden nødhjælp i forbindelse med Mt. Merapi-vulkanudbruddet på Java i november 2010.

Lokalt ejerskab

Danmark har sammen med Indonesiens regering og øvrige donorlande underskrevet ’Jakarta Commit-ments’, der med afsæt i Paris-erklæringen skal sikre en effektiv bistandsindsats gennem tæt samarbejde mellem donorerne og regeringen.

Danmark arbejder generelt for lokalt ejerskab i udviklingssamarbejdet. Hovedbestanddelen af det danskstøttede miljøprogram gennemføres således af den indonesiske regering. Danmark støtter tre multidonorfonde og arbejder sammen med EU-partnere om at koordinere bilaterale indsatser og udveksle erfaringer.

Fremtiden

Der vil fortsat være omfattende international støtte til miljø- og klimaprogrammer i Indonesien. Fokus vil i stigende grad være på den private sektor. På trods af den indonesiske vækst er der stadig behov for donorstøtte især til kapacitetsopbygning i regeringen og den private sektor.

Danmark planlægger at forlænge de nuværende miljø- og klimaprogrammer med endnu en fase. I 2011 er der planlagt nye klimatiltag for 50 mio. kr. under den internationale ’fast start’-pulje, som blev annonceret ved klimatopmødet i København i 2009. Der er også planlagt tiltag mod radikalisering under den nye danske ’frihedspulje’ i 2011.

Data

 Indonesien flagAreal: 1.904.600 km2


Befolkning: 230 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,1 %


BNI pr. indbygger: 2.940 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 5 US $


Forventet levealder: 71 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  86/39


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  98(1990)/98(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  71(1990)/80Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  70

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Demokrati, god regeringsførelse og terrorbekæmpelse 
  • Miljø og naturressourceforvaltning

 

 

 

 

 Indonesien flag