Spring til indhold


Kenya

Kenya fik i 2010 en ny grundlov, som forventes at få stor betydning for den politiske stabilitet og udviklingssamarbejdet fremover. Grundloven omfatter bl.a. decentralisering, fordeling af jordressourcer, menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og reform af valgsystemet og retsvæsenet. Et nyt dansk erhvervssektorprogram skal styrke kenyanske virksomheder.

Kenyas økonomi er domineret af landbrug, handel, produktionsvirksomhed og turisme. Økonomien blev hårdt ramt af etniske uroligheder efter valget i 2007, den globale finanskrise og tørke, men den er nu i bedring. Væksten i 2010 var på 5,1 pct.

Kenya er et meget ulige land. Knap halvdelen af befolkningen vurderes at leve under fattigdomsgrænsen.

Uroligheder spøger stadig

Kenyas koalitionsregering er i stigende grad præget af splittelse – også internt i regeringspartierne. Partier og politikere har længe haft travlt med at positionere sig frem mod valget i 2012. Erfaringerne fra de voldsomme uroligheder i forbindelse med valget i 2007 spøger stadig.

I kølvandet på urolighederne har den Internationale Straffedomstol i Haag indkaldt seks højtstående kenyanere, heriblandt to ministre og chefen for offentlige anliggender, hvilket kan udfordre den politiske stabilitet i landet.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale donorindsats er baseret på den fælles landestrategi fra 2007, som støtter regeringen i dens arbejde for at opfylde FN’s 2015 Mål og gennemføre Kenyas udviklingsstrategi frem mod 2030.

Den politiske situation og problemer med korruption gør, at der ikke ydes budgetstøtte fra Kenyas udviklingspartnere.

Information om sundhed og prævention

Danmark er den sjette største donor i Kenya med en samlet støtte på mere end 350 mio. kr. i 2010. Den danske støtte fokuserer på sundhed, miljø og klima, erhvervsfremme og god regeringsførelse.

Sundhedssektorprogrammet bidrager bl.a. til sundhedsinformation, moderne prævention og generelle sundhedsydelser med særligt fokus på landområderne.

Naturressourceprogrammet bidrager til forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, forebyggelse af naturbetingede kriser, forbedret vandforsyning og forbedrede produktionsmetoder i landbruget.

Gennem et nyt erhvervssektorprogram fra 2010 støtter Danmark virksomhedernes konkurrenceevne, et bedre erhvervsklima og Kenyas deltagelse i Det Østafrikanske Fællesskab – et østafrikansk modstykke til EU’s indre marked.

Støtten til regeringsførelse går først og fremmest til reform af valgsystemet, korruptionsbekæmpelse, offentlig udgiftsstyring og styrkelse af respekten for menneskerettigheder i landet.

Danmark er aktiv i koordineringen af udviklingssamarbejdet mellem regeringen og donorerne. Danmark arbejder på yderligere at effektivisere den danske støtte og på at tilpasse aktiviteterne til Kenyas nationale planer og procedurer.

Fremtiden

Reformprocessen skrider frem, og der er forsigtig optimisme blandt donorerne. Valget i 2012 bliver imidlertid afgørende for det fremtidige udviklingssamarbejde, herunder muligheden for at yde budget-støtte. Kenyas regering og donorerne forventer at vedtage en revideret fælles landestrategi i første halvår af 2011.

Det nye danskstøttede erhvervssektorprogram bliver iværksat i januar 2011. Et nyt femårigt sundheds-sektorprogram er planlagt for perioden 2011 til 2015.

Data

 Kenya flagAreal: 580.400 km2


Befolkning: 39,8 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,6 %


BNI pr. indbygger: 760 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 45 US $


Forventet levealder: 55 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  99/84


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  57(1998)/84(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  43(1990)/59Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  359

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Erhverv
  • Miljø og klima
  • Sundhed
  • Vand og sanitet
  • Landbrug
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder

 

 

 

 

 Kenya kort