Spring til indhold

Mali

I 2010 fejrede Mali 50-års jubilæum som selvstændig nation. Et forslag til revision af forfatningen blev fremlagt. Den danske udviklingsbistand er stort set tilpasset nationale systemer og procedurer.

Malis økonomi er domineret af selvforsynende landbrug. Bomuld og guld er de største eksportvarer. På kort sigt forventes der vækst i landbrugssektoren, nye investeringer i guldsektoren og stabile markeds-priser på bomuld. Mali står i de kommende år over for store udfordringer med at diversificere økonomien og øge væksten i den private sektor.

I 2010 var væksten 4,5 pct. Fattigdommen er faldet med 9 procentpoints inden for de seneste 10 år, men er meget ulige fordelt blandt Malis regioner. Mali når sandsynligvis ikke 2015 Målene. Det skyldes bl.a. en høj befolkningstilvækst.

Menneskerettigheder og sikkerhed

Konsensus er et særkende for Mali. Det præger alle politiske processer og betyder, at Malis demokrati er velkonsolideret, men det gør også reformtempoet langsomt.

I 2010 blev der udarbejdet et omfattende forslag til revision af forfatningen fra 1991. Ændringerne omfatter oprettelse af et senat, en revisionsret, en uafhængig instans til at regulere medierne og modernisering af valgsystemet. De nye organer skal sikre, at de offentlige institutioner i højere grad står til ansvar over for befolkningen.

Grundlæggende menneskerettigheder nyder i vid udstrækning respekt i Mali. Dog er der væsentlige undtagelser i form af krænkelser af kvinder, især i forbindelse med omskæring og tidlige ægteskaber.

De nordlige regioner fungerer som fristed for terrorceller, som er knyttet til Al-Qaeda. Her er det nødvendigt at integrere udviklingssamarbejdet og sikkerhedsindsatsen, hvilket Malis regering, Danmark og de øvrige internationale partnere prioriterer.

Udviklingssamarbejdet

Økonomisk vækst står centralt i udviklingssamarbejdet. En fjerdedel af den samlede internationale bistand til Mali går til infrastruktur og produktive sektorer som industri og landbrug. Ca. 30 pct. bidrager til udvikling af sociale sektorer som uddannelse og sundhed, mens støtte til reformer og god regeringsførelse udgør ca. 20 pct. af den internationale bistand.

Den samlede generelle budgetstøtte fra internationale donorer udgjorde ca. 1 mia. kroner i 2010. Det svarer til ca. 7 pct. af Malis nationale budget. Den danske budgetstøtte udgjorde 34 mio. kroner.

42 km vej hjælper landmænd

Den danske udviklingsbistand til Mali består primært af tre sektorprogrammer for vand, erhverv og landbrug, generel budgetstøtte og indsatser til fremme af god regeringsførelse.

Den danske udviklingsbistand giver generelt gode resultater. Et eksempel er genopretning af 42 km vej i et landbrugsområde. Det har forbedret adgangen til markeder for mange landbrug. 110 kvindelige iværksættere har fået støtte til forretningsudvikling, og i 29 kommuner har embedsmænd fået træning i deltagerorienteret planlægning.

Fremdriften i de danske sektorprogrammer er dog langsommere end forventet. Støtten via sektorprogrammerne udgjorde i 2010 i alt 105 mio. kroner, budgetstøtten udgjorde 34 mio. kroner og god regeringsførelse 17,8 mio. kroner.

Danmark er bannerfører for bistandseffektivitet i Mali

Det danske landeprogram er helt i overensstemmelse med Malis egne prioriteter og stort set tilpasset de nationale systemer og procedurer. Det nationale ejerskab er udtalt. OECD/DAC udråbte i 2010 Danmark til ”champion” for bistandseffektivitet i Mali.

Fremtiden

Den samlede danske bistand til Mali forventes at stige gradvist i de kommende år. Der vil være øget fokus på at integrere støtte til landbrug og det øvrige erhvervsliv i ét program med fokus på vækst og beskæftigelse.

Data

 Mali flagAreal: 1.240.200 km2


Befolkning: 13 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,4 %


BNI pr. indbygger: 680 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 76 US $


Forventet levealder: 49 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  250/191


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  45(1999)/77(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  29(1990)/56Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  172

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Erhverv
  • Vand og sanitet
  • Landbrug
  • God regeringsførelse
  • Generel budgetstøtte

 

 

 

 

 Mali kort