Spring til indhold


Mozambique

2010 bød på optøjer i hovedstaden Maputo på grund af stigende priser på brændstof og mad, og en fattigdomsundersøgelse viste overraskende, at fattigdommen i landet ikke er reduceret de seneste fem år. Det danske landeprogram blev yderligere fokuseret i 2010.

Landbruget er den vigtigste sektor, da den står for knap en tredjedel af økonomien og beskæftiger fire ud af fem. Detailhandel, fremstillings- og serviceerhverv er også betydningsfulde sektorer.

Den økonomiske vækst var på 6,5 pct. om året. Den var i vid udstrækning drevet af udenlandske investeringer i bl.a. olie og gas, som dog har haft begrænset beskæftigelseseffekt, samt infrastruktur og turisme.

Godt halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Det viste en fattigdomsundersøgelse, som blev offentliggjort i 2010. Andelen, som lever for under 4 kr. om dagen, er uændret siden 2003.

I samme periode har myndighederne dog formået at øge udbuddet af offentlige ydelser som adgang til sundhedsklinikker og uddannelse. Mozambique har i 2010 bremset stigningen i hiv-smittede, om end antallet af smittede fortsat er på et højt niveau. Der er fortsat meget alvorlige problemer med kronisk underernæring, der svækker befolkningens generelle sundhedstilstand og børnenes indlæringsevne.

Stigende fødevarepriser gav uro

I begyndelsen af 2010 tiltrådte en ny FRELIMO-regering. Uroligheder i befolkningen i september 2010 betød sammen med de dårlige resultater af fattigdomsundersøgelsen, at regeringen erkendte behovet for nytænkning i forbindelse med udviklingen af en ny femårig fattigdomsstrategi. Risikoen for fornyede civile uroligheder vurderes fortsat at være høj.

Udviklingssamarbejdet

Donorerne støtter især sundhed, herunder bekæmpelse af hiv/aids, uddannelse og opbygning af infrastruktur. Den samlede donorbistand udgør ca. 15 pct. af BNP. Den generelle budgetstøtte udgør ca. 5 pct. af BNP svarende til ca. 2,3 mia. kr. Der er 19 budgetstøttedonorer i Mozambique.

Danmark ligger blandt de otte største donorer. Danmark ydede i 2010 også budgetstøtte til Mozambique.

Fremskridt i danskstøttede programmer

De væsentligste programmer, som får dansk støtte, er inden for områderne sundhed inklusiv ernæring, hiv/aids, miljø, landbrug og privatsektorudvikling og god regeringsførelse, støtte til retssektoren og re-form af den offentlige sektor.

Der er generelt fremskridt i alle programmerne. Dog lider landbrugsprogrammet under manglen på en klar strategi for sektoren. Landbrug og privatsektorudvikling modtog i 2010 tilsammen 87 mio. kr.

Støtten til sundhedssektoren og bekæmpelse af hiv/aids er fortsat med et årligt bidrag på 62 mio. kr. til de nationale strategier. Danmark har støttet den nationale plan for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring. I provinsen Tete har Danmark støttet renovering af provinshospitalet, et træningscenter og et antal sundhedscentre.

Flere og flere børn kommer i skole i Mozambique. Danmark har bidraget til undervisningssektoren for at fremme kvalitet i undervisningen og en bæredygtig udvikling inden for skolebyggeri og læreruddannelse.

Som en del af de danske effektiviseringsbestræbelser og fokusering af udviklingsbistanden er landeprogrammet i Mozambique lagt betydeligt om i 2010. Dansk støtte til energisektoren er udfaset. Støtten til undervisningssektoren bliver udfaset i 2011.

Fremtiden

Mozambiques regering arbejder på en ny femårig fattigdomsstrategi med fokus på landbrugets produktivitet, flere små og mellemstore virksomheder og job til de mere end 300.000 unge, der hvert år træder ind på arbejdsmarkedet. En anden vigtig målsætning er fortsat udvikling af de sociale sektorer.

Som led i fokuseringen af den danske bistand fokuseres fremover på fire områder udover den generelle budgetstøtte. Det er privatsektorudvikling herunder støtte til værdikæder i landbruget, sundhed, miljø, og endelig god regeringsførelse med særligt fokus på skatteforvaltning og retssektoren.

Data

 Mozambique flagAreal: 799.400 km2


Befolkning: 22,9 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,3 %


BNI pr. indbygger: 440 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 88 US $


Forventet levealder: 48 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  232/142


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  44(1990)/91(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  36(1990)/47Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  480

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Energi
  • Miljø
  • Uddannelse
  • Sundhed
  • Landbrug og privatsektor
  • Retssektor
  • Offentlig sektor-reformer
  • Generel budgetstøtte

 

 

 

 

 Mozambique kort