Spring til indhold


Nicaragua

Efter en omdiskuteret højesteretsdom kan den nuværende præsident Ortega genopstille til præsident-valget i 2011. Økonomien har klaret sig bedre end forventet i 2010, men Nicaragua er fortsat det fattigste land i Mellemamerika. Udfasningen af den danske bistand til Nicaragua blev fremskyndet i 2010 og vil være gennemført i 2011.

Nicaraguas økonomi er traditionelt set båret af landbruget, der vurderes at beskæftige næsten hver tredje i arbejdsstyrken. Eksporten af bl.a. kaffe, kød og sukker driver den økonomiske vækst. Service-sektoren står for halvdelen af BNP.

Nicaragua er det fattigste land i Mellemamerika og det næstfattigste i hele Latinamerika. Ifølge regeringen lever ca. 40 procent af befolkningen i fattigdom og ca. 15 procent i ekstrem fattigdom. Nicaragua er afhængig af udviklingsbistand og lån.

Økonomien har dog klaret sig bedre end forventet i 2010, og på kort sigt forventes det, at den økonomiske situation vil være stabil med stigende udenlandske investeringer. Efter en negativ vækstrate i 2009 var væksten 4,5 pct. i 2010.

Med en omdiskuteret dom i 2010 godkendte højesteret ændringer af forfatningen, som betyder, at den nuværende præsident Ortega genopstiller til det kommende præsidentvalg.

Udviklingssamarbejdet

De bilaterale donorer har suspenderet budgetstøtten til Nicaragua, fordi regeringen ikke overholder principperne for god regeringsførelse. Danmark er blandt de fem største af de traditionelle donorer. I 2010 var den danske støtte på i alt 166 mio. kr., heraf 11,1 mio. kr til B2B-programmet.

Støtte til skoler og lærebøger

I 2010 er den danske støtte bl.a. gået til renovering af skoler og produktion af materiale til flersproglig undervisning i to autonome regioner på Nicaraguas atlanterhavskyst. Derudover har Danmark støttet civilsamfundet i Nicaragua for at fremme den folkelige deltagelse og organisationers fortalervirksomhed. Støtten er også gået til bedre retssikkerhed for kvinder, unge og børn.

Danmark støttede også transportsektoren, decentralisering, investeringer og kapacitetsopbygning i en række kommuner i de tre fattigste regioner, ligesom en del af den danske støtte er gået til Nicaraguas to største beskyttede naturområder.

Manglende vilje til kritisk dialog

Danmark koordinerer udviklingsbistanden med de øvrige udviklingspartnere, hvor de primære er Tyskland, Nederlandene, Finland, Luxembourg, EU-kommissionen, USA, FN, og Verdensbanken. Koordina-tion, harmonisering og tilpasning er vanskelig på grund af store forsinkelser i formuleringen af en national udviklingsplan og sektorstrategier. Dertil kommer manglende vilje hos regeringen til en egentlig kritisk dialog, der inkluderer civilsamfundet.

Fremtiden

Flere af de europæiske donorer udfaser deres bistand til Nicaragua i disse år. Samtidig ses der et sti-gende engagement fra donorer som Venezuela, Rusland og Libyen.

Danmark fremskynder udfasningen af sin bistand til Nicaragua. Dette blev besluttet efter længere tids forgæves drøftelser vedrørende en aftale om dansk bistand til civilsamfundet, hvor Nicaraguas regering ville bestemme, hvilke civilsamfundsorganisationer Danmark kunne støtte. De sidste udbetalinger til Nicaragua vil ske i 2011, og aktiviteterne vil blive afsluttet snarest muligt herefter.

Data

 Nicaragua flagAreal: 130.400 km2


Befolkning: 5,7 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 1,3 %


BNI pr. indbygger: 1.000 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 135 US $


Forventet levealder: 73 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  68/26


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  68(1990)/93(2008)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  74(1990)/85Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  166

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Landbrug
  • Transport
  • Miljø 
  • Uddannelse 
  • Offentlig sektor og god regeringsførelse
  • Demokratisering og menneskerettigheder 

 

 

 

 Nicaragua kort