Spring til indhold

Niger

I forlængelse af et militærkup i foråret fik Niger en revideret forfatning efter en folkeafstemning i efteråret 2010. En køreplan med parlamentsvalg og valg af en ny præsident i begyndelsen af 2011 blev etableret. Landet oplevede en af landets værste tørkeperioder i 2009 og 2010. Mere end halvdelen af befolkningen på syv millioner blev ramt af undernæring. Især børn under fem år var hårdt ramt.

Nigers økonomi er først og fremmest baseret på selvforsynende landbrug. Landbruget udgør 40 pct. af BNP og skaber samtidig levegrundlaget for 80 pct. af befolkningen.

Niger har store forekomster af uran og har de seneste år fundet mindre olie- og gasreserver, som fremover kan bidrage til en mere stabil og vedvarende økonomisk udvikling.

Tørkeperioder er et tilbagevendende fænomen i Niger.  Med en befolkning, som vokser med godt 3 pct. om året og en begrænset vækst inden for landbrugssektoren, vil tørken ramme stadig hårdere, medmindre landbruget bliver effektiviseret.

Demokratiske institutioner styrket

Tidligere præsident Tandja forsøgte i 2009 at ændre landets forfatning og fortsætte som præsident efter sine to mandatperioder, men blev afsat ved et militærkup 18. februar 2010. De militære magthavere udarbejdede umiddelbart efter kuppet en plan for genetablering af demokratiet i landet. Der blev efterfølgende holdt lokalvalg og parlaments- og præsidentvalg i begyndelsen af 2011.

En nyvalgt præsident, et nyvalgt parlament og nyvalgte kommunalråd giver mulighed for politisk stabilitet i de kommende år. Den demokratiske udvikling er forbedret, efter at de demokratiske institutioner blev styrket med en revideret forfatning godkendt ved en folkeafstemning i efteråret 2010.

De igangværende økonomiske reformer skal have høj prioritet, hvis der skal skabes større effektivitet og transparens i de offentlige finanser.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale donorindsats retter sig primært mod landbrug, infrastruktur, vækst og beskæftigelse, demokrati og humanitær bistand. Godt en tredjedel af de offentlige finanser er finansieret af donorer. En fjerdedel af udviklingsbistanden gives som budgetstøtte.

Støtte nedjusteret efter politisk uro

Danmark er blandt de tre største bilaterale donorer i Niger. I 2010 udbetalte Danmark dog kun 40 mio. kr. fra landeprogrammet på grund af den politiske situation. Yderligere 10 mio. kr. gik til valghandlinger i forbindelse med genetablering af demokratiet. Endelig blev der i 2010 givet en særlig humanitær støtte på 10 mio. kr. til Nigers alvorlige fødevarekrise. Med det nye demokratiske styre er samarbejdet under normalisering.

Danmarks udviklingssamarbejde har fokus på landbrugsudvikling, rent drikkevand og sanitet. Derudover støtter Danmark menneskerettigheder og demokratiudvikling, især på kommunalt niveau. De danske aktiviteter er primært orienteret mod regionerne Zinder og Diffa i det sydlige og østlige Niger.

Arbejder for styrket koordinering

Danmark arbejder for en styrket donorkoordinering og har især inden for vandsektoren været med til at sikre en forbedret national forvaltning af drikkevandsforsyningen. Den danske bistand søger også aktivt at fremme en koordineret donortilgang inden for landbrugsudvikling.

Fremtiden

Nigers fattigdomsstrategi står over for en revidering. Det bliver afgørende, at landbrugsudviklingen går fra det nuværende selvforsynende landbrug til en mere moderniseret produktion. Ellers vil Niger ikke være i stand til at brødføde sig selv, og tilbagevendende tørker vil forværre fattigdomssituationen i landet. Indtægterne fra uran, olie og gas skal investeres i de sociale sektorer som sundhed og uddannelse.

Det danske udviklingssamarbejde vil fortsat have som mål at sikre en bæredygtig økonomisk udvikling. Fremadrettet vil der være særligt fokus på øget vækst og beskæftigelse.

Data

 Niger flagAreal: 1.267.000 km2


Befolkning: 15,3 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 3,9 %


BNI pr. indbygger: 340 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 31 US $


Forventet levealder: 52 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  305/160


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  23(1990)/54(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  35(1990)/48Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  72

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Landbrug 
  • Vand og sanitet 
  • God regeringsførelse

 

 

 

 

 Niger kort