Spring til indhold


Pakistan

Pakistan blev ramt af voldsomme oversvømmelser i sommeren 2010. 20 millioner mennesker blev berørt. Oversvømmelserne forværrede problemerne med fattigdom og skabte mange internt fordrevne. Pakistan har i forvejen store problemer med terrorisme, lavt uddannelsesniveau, inflation samt lav økonomisk vækst og høj befolkningsvækst.

Uligheden i Pakistan er stor, og der er betydelige fattigdomsproblemer. Ca. to tredjedele af befolkningen lever for under 2 dollars om dagen, og underernæring er et reelt problem. Den økonomiske vækst har de seneste år kun ligget på to til tre procent om året. Op mod halvdelen af befolkningen er analfabeter, og det officielle uddannelsessystem er meget mangelfuldt. Det har givet spillerum for private koranskoler, hvoraf en del er fundamentalistisk inspireret.

Sikkerhedssituationen i grænseområderne til Afghanistan er – på trods af flere store militære offensiver mod Taliban – meget dårlig. Med base i disse områder gennemfører Taliban også mange angreb i de øvrige dele af Pakistan.

Økonomiske reformer udestår

Efter mange års militærstyre fik Pakistan i 2008 en demokratisk valgt civil regering. Den har imidlertid ikke formået at gennemføre økonomiske reformer eller at øge beskatningsgrundlaget, der kun udgør ca. 9 pct. af BNP. Regeringen har heller ikke formået effektivt at bekæmpe korruptionen i den offentlige sektor. Udgifter til militæret lægger beslag på ca. 30 pct. af statens udgifter.

Udviklingssamarbejdet

Fortsat demokratisk og økonomisk udvikling er den eneste vej frem, som på længere sigt kan sikre stabilitet i Pakistan og resten af regionen. Det var en væsentlig del af begrundelsen for, at Danmark i 2010 gav 130 mio. kr. over tre år til Pakistan.

Udviklingssamarbejdet har i høj grad et sikkerhedspolitisk perspektiv. De forskellige danskstøttede projekter skal samlet set bidrage til et mere sikkert Pakistan og dermed til øget stabilitet i regionen.

Danmark støtter en demokratisk udvikling

Danmark støtter grunduddannelser, menneskerettigheder og civil genopbygning og stabilisering, særligt i grænseområderne op til Afghanistan. Formålet er at støtte civilsamfundet og de kræfter i Pakistan, der ønsker en demokratisk og stabil udvikling i landet, at fremme respekt for menneskerettighederne og at modvirke radikalisering.

Danmark støtter konkret UNICEF med 50 mio. kr. som bidrag til genopbygning af skoler, der er ødelagt af Taliban eller oversvømmelserne. Målet er at få alle børn tilbage i skolerne, når de vender hjem fra de lejre for internt fordrevne, hvor mange familier holder til i dag.

Danmark bidrager desuden med 40 mio. kr. til Verdensbankens donorfond, som bl.a. støtter genopbygning af infrastruktur og helt basale serviceydelser. Målet er at genskabe økonomisk aktivitet og udvikling. Hertil kommer støtte til demokrati og menneskerettigheder, herunder frie medier.

Gennem Globalrammen støtter Danmark FN’s UNODC’s landeprogram for grænsekontrol mellem Pakistan og Afghanistan. Det omfatter bekæmpelse af narkotika- og menneskesmugling og forbedring af retsvæsenet med vægt på mere effektiv grænsekontrol.

Danmark gav desuden tilsagn om 130 mio. kr. i humanitær bistand efter oversvømmelserne i august 2010.

Fremtiden

Den nuværende sikkerhedssituation i Pakistan gør udviklingssamarbejdet vanskeligt, men også mere relevant. Den fremadrettede indsats i Pakistan vil følge det nuværende spor med det overordnede sikkerhedspolitiske sigte at imødegå radikalisering og bekæmpe terror gennem støtte til demokratisk og økonomisk udvikling. Der træffes først beslutning om den fortsatte danske bistand efter 2012 i løbet af 2011 eller 2012.

Data

 Pakistan flagAreal: 796.100 km2


Befolkning: 169,7 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,1 %


BNI pr. indbygger: 1.000 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 16 US $


Forventet levealder: 67 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  130/87


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  57(2001)/66(2009)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  86(1990)/90Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  168

 

Danske bilaterale indsatser 2010

  • Uddannelse
  • Demokrati, frie medier og menneskerettigheder
  • Genopbygning 

 

 

 

 Pakistan flag