Spring til indhold

Somalia

Somalia befinder sig i en vanskelig politisk og humanitær krise, som forværres af en vanskelig sikkerhedssituation forårsaget af angreb fra den radikale islamistiske organisation Al Shabab, som kontrollerer store dele af det sydlige og centrale Somalia. Situationen er mere stabil i Somaliland, som afholdt et fredeligt præsidentvalg i juni 2010, der førte til et magtskifte. Tilsvarende gælder Puntland, hvor tilstedeværelsen af pirater fortsat udgør en alvorlig trussel for sikkerheden og udviklingen af regionen.

Grundpillerne i Somalias økonomi er husdyrhold, fiskeri og landbrug samt lokale investeringer og overførsler af midler til private fra somaliere i udlandet. Ifølge FN lever fire ud af ti somaliere for under 1 dollar om dagen.

Somalia er en skrøbelig stat med store udfordringer. Det er resultat af 20 år uden en central, effektiv regering og konstante interne stridigheder. Det har øget fattigdommen og medført en alvorlig humanitær situation i det sydlige og centrale Somalia. Konflikten har en destabiliserende effekt på hele Afrikas Horn. Negative følgevirkninger som radikalisering og pirateri mærkes også i Europa og Danmark.

I Somaliland gør økonomien fremskridt, ikke mindst på grund af en stigende eksport fra husdyrhold. Denne udvikling mærkes, omend mere begrænset, ligeledes i Puntland. I det centrale og sydlige Somalia er der fortsat ustabilitet og tørke, som gør det svært for økonomien at udvikle sig.

Udviklingssamarbejdet

Den internationale indsats sigter på at forbedre sikkerheden bl.a. gennem støtte til statsopbygning og indsatser mod pirateri. På linje med EU, FN og Verdensbanken går den danske indsats på to ben og støtter både den centrale regering i Mogadishu og de regionale regeringer, primært Somaliland og lokale initiativer, hvor der bygges stabilitet og udvikling op nedefra. Samarbejdet har fokus på demokratiseringsprocessen, god regeringsførelse og velfungerende institutioner, forbedring af basale levevilkår samt vækst og beskæftigelse.

Danmark støtter demokrati og statsopbygning
I 2010 var Danmark i top 10 af internationale donorer.

Danmark arbejder for at fremme fred og demokrati på nationalt plan og opbygge den somaliske stat på lokalt og nationalt niveau. Danmark bidrog til det fredelige præsidentvalg i Somaliland i juni 2010 og støtter også de lokale bestræbelser på at styrke vækst, beskæftigelse og eksport. Danmark støtter endvidere via globalrammen kapacitetsopbygningsindsatser med henblik på en mere langsigtet bekæmpelse af pirateriet. Endelig fokuserer nærområdeindsatsen på at beskytte og forbedre levevilkår for internt fordrevne i Somalia og for somaliske flygtninge og deres værtsbefolkning i Somalias nabolande.

Danmark er en aktiv deltager i den internationale donorkoordination.

Fremtiden

Den danske indsats i Somalia vil følge to spor og være tilpasset situationen i de forskellige områder. Den vil bestå i støtte dels til overgangsregeringen og dels til regionerne, som primært er Somaliland, men også Puntland i den udstrækning, det er muligt.

I det sydlige og centrale Somalia vil indsatsen være koncentreret om at fremme den politiske proces og få skabt stabilitet. Den humanitære bistand vil endvidere fortsætte. I Somaliland fortsættes støtten til fred og sikkerhed, den demokratiske proces og til beskyttelse af internt fordrevne.

I såvel Somaliland som Puntland vil man støtte alternative beskæftigelses- og indkomstmuligheder for flere små og mellemstore virksomheder samt indsatser, der sigter på at begrænse og bekæmpe pirateri.

Danmark er i gang med at styrke sit engagement i Somalia baseret på den nye Somaliapolitik, som indeholder en samlet strategisk ramme for det politiske og bistandsmæssige engagement i landet. Målsætningen er at bidrage til stabilt Somalia, der kan tage vare på egen sikkerhed og fremme økonomisk og social udvikling. Et nyt bistandsprogram for perioden 2011 – 2014 er under forberedelse. Programmet vil omfatte udviklingssamarbejdet og de humanitære indsatser.

Data

 Somalia flagAreal: 637.700 km2


Befolkning: 9,1 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,3 %


BNI pr. indbygger: n.a.


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 72 US $


Forventet levealder: 50 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009)  180/180


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole  n.a.


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008)  21(1990)/30Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger)  98

 

Danske bistandsindsatser 2010

  • Nærområdeindsatsen 
  • Demokrati og statsopbygning

 

 

 

 

 Somalia kort