Spring til indhold


Sudan

En fredsaftale mellem Nordsudan og Sydsudan indebar, at der blev afholdt valg i 2010. Det banede vej for en folkeafstemning om Sydsudans uafhængighed i januar 2011. Konflikten i Darfur fortsætter med få tegn på en politisk løsning i sigte. Danmarks indsats vil blive fokuseret på det uafhængige Sydsudan.

Eksport af olie tegner sig for 60 pct. af statens indtægter. Olieindtægterne sikrer en høj økonomisk vækst, men udsving i olieprisen påvirker økonomien kraftigt. Det gælder ikke mindst i Sydsudan, som lever af en kombination af olieindtægter og humanitær- og udviklingsbistand.

Sydsudans afhængighed af olieindtægter er bekymrende, især fordi reserverne er begrænsede. I nord suppleres olieindtægterne af en relativt veludviklet landbrugsøkonomi.

Sudan har et stort vækstpotentiale takket være mineralressourcer og gode muligheder for at drive landbrug. Ikke mindst Sydsudan har et stort landbrugspotentiale, men her lægger en meget ringe infrastruktur en bremse på vækstmulighederne.

Hvad angår fattigdomssituationen ligger Sudan nr. 154 ud af 169 lande i UNDP’s Human Development Index.

Stadig bekymrende udvikling i Darfur

Den politiske situation i 2010 blev domineret af fredsaftalen mellem Nordsudan og Sydsudan og valgene i foråret 2010.

Udviklingen i Darfur er fortsat bekymrende. Internt fordrevne vendte i stort tal tilbage til Sydsudan frem mod folkeafstemningen om uafhængighed i januar 2011. Det bidrog til at forværre den i forvejen alvorlige humanitære situation.

Udviklingssamarbejdet

Det internationale samfund støtter primært Sudan gennem internationale organisationer som FN og Verdensbanken og gennem NGO’er. Den direkte budgetstøtte er yderst begrænset.

Dette skyldes for Nordsudans vedkommende det internationale samfunds forhold til regeringen og præsident Bashir, der er tiltalt ved den internationale straffedomstol i Haag.

I Sydsudan er forklaringen et svagt statsapparat. Manglende afklaring af Sydsudans fremtidige status har hidtil resulteret i begrænset støtte til etablering af bæredygtige nationale og lokale regeringsstrukturer og -institutioner.

Betydelig humanitær støtte

Den danske støtte til Sudan beløb sig til ca. 200 mio. kroner i 2010. Halvdelen var udviklingsbistand, og den anden halvdel var nærområdebistand til flygtninge og internt fordrevne. Oven i dette kommer en betydelig humanitær bistand.

Dette placerer Danmark blandt de væsentlige internationale bidragydere til Sudan efter lande som USA, Storbritannien og Norge.

De primære danske bistandsindsatser er grundskoleuddannelse, konflikthåndtering, kapacitetsopbygning og beskyttelse og integrering af hjemvendte flygtninge. Nærområdebistanden og den humanitære bistand går primært gennem danske NGO’er og humanitære fonde. I Sydsudan har Danmark udover humanitær bistand ydet betydelig støtte til bl.a. gennemførelse af fredsaftalen. I Nordsudan har Danmarks humanitære bistand fokuseret på Darfur.

Danmark er medlem af Joint Donor Office sammen med en række ligesindede donorlande. Det er et konsortium, der har til hensigt at sikre effektiv donorkoordinering, hvilket er en stor udfordring i Sudan.

Fremtiden

Det internationale samfund forventes fortsat at yde støtte til navnlig Darfur og til det kommende uafhængige Sydsudan, der forventeligt kan se frem til en betydelig stigning i udviklingsbistanden fra et øget antal donorer.

Danmark fortsætter sin humanitære støtte til Darfur. Herudover forventes det, at den fremtidige danske støtte vil være fokuseret på at sikre fred og stabilitet og på opbygning af fungerende regeringsstrukturer og -institutioner nationalt og lokalt i Sydsudan. Herudover er der et stort behov for støtte til fremme af vækst og beskæftigelse og for indsatser, der styrker kvinders rettigheder og rolle i samfundet, herunder politisk.

Data

 Sudan flagAreal: 2.505.800 km2


Befolkning: 42,3 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,2 %


BNI pr. indbygger: 1.220 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 54 US $


Forventet levealder: 58 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  124/108


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  n.a.


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  63(1990)/57Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  202

 

Danske bistandsindsatser 2010

  • Nærområdebistand
  • Grundskoleuddannelse 
  • Konflikthåndtering 
  • Kapacitetsopbygning

 

 

 

 

 Sudan kort