Spring til indhold

Zambia

Selv om Zambia er et fattigt land, har høje kobberpriser og rekordhøst bragt den økonomiske vækst op blandt verdens ti højeste. Det giver god mulighed for at bekæmpe fattigdommen og reducere afhængigheden af donorbistand. Korruption er en stor udfordring. Danmark udfaser bistanden til Zambia med udgangen af
2013.

70 pct. af Zambias eksportindtægter kommer fra kobber. Der er et stort uudnyttet potentiale for udvinding af andre mineraler, herunder uran, og også energiområdet har potentiale, men det går langsomt med at opdyrke de nye sektorer.

Zambia er kommet godt igennem de senere års globale økonomiske krise. Det skyldes bl.a. meget høje priser på kobber, rekordhøst og omfattende aktiviteter i byggesektoren. Væksten var i 2010 på 7,6 pct., hvilket placerer landet i den internationale top ti for økonomisk fremgang.

Fortsat omfattende fattigdom

Generelt er Zambia godt på vej ind på markederne i nabolandene i regionen, hvilket lover godt for fremtiden. Det samme gør markant stigende investeringer i Zambia fra nye vækstlande som Kina og Sydafrika. Svigtende energiforsyninger og mangelfuld vedligeholdelse af veje og jernbaner bremser dog udviklingen.

Fattigdommen er imidlertid stadig omfattende, især i landområderne, og den økonomiske vækst har ikke formået at ændre afgørende på det billede. En analyse fra 2010 viser således, at 60 pct. af befolkningen lever for under 1 dollar om dagen. Det hænger bl.a. sammen med manglende politisk vilje til at gennemføre reformer af bl.a. beskatning og decentralisering. Den økonomiske ulighed mellem land og by er større end i de fleste lande på samme økonomiske udviklingsniveau som Zambia.

Langstrakt valgkamp

Generelt set går det fremad med både at opbygge og forankre demokratiet i Zambia. Der skal være præsident- og parlamentsvalg i 2011, og 2010 stod i høj grad i valgkampens tegn med stigende spændinger mellem de konkurrerende partier og en aggressiv og personfikseret tone. Selvom der er en rimeligt fri presse, beskyldes præsident Bandas parti for at benytte de statslige medier som talerør.

Udviklingssamarbejdet

Der er stigende interesse blandt donorerne for at fremme den private sektor, skabe økonomisk vækst og flere jobs og fremme det kommercielle samarbejde. Det internationale samfund har traditionelt støttet landbrug, infrastruktur, sociale sektorer, menneskerettigheder og offentlige reformer, herunder bekæmpelse af korruption. Den danske bistand er koncentreret om at forbedre grunduddannelser, veje, vandforsyning, sanitet, miljø og klima, bekæmpe hiv/aids og fremme god regeringsførelse.

Misbrug og langsommelighed på zambisk side

Den danske bistand udgør under 3 pct. af den samlede udviklingsbistand. Der var planlagt udbetalinger på 260 mio. kr. i 2010, men kun ca. 140 mio. kr. kom til udbetaling. Det skyldtes langsommelighed, mangel på en national investeringsplan og misbrug fra zambisk side, især i vejsektoren, som dog ikke direkte berørte danske bistandsmidler.

I slutningen af 2010 fik Danmark og de øvrige donorer efter kritisk dialog med regeringen udvirket så fundamentale ændringer i administrationen, at samarbejdet kunne genoptages efter længere tids afbrydelse. Generelt bevæger programmerne sig dog kun langsomt fremad.

Fremtiden

I forbindelse med den danske regerings beslutning om at nedbringe antallet af partnerlande for at skabe øget fokus og gennemslagskraft i de danske udviklingsindsatser er det besluttet at udfase den bilaterale bistand til Zambia med udgangen af 2013. Udgangspunktet er, at allerede indgåede tilsagn vil blive opfyldt. Zambia ønsker at gøre sig mindre afhængig af donorbistand og har udtrykt forståelse for beslutningen.

Den positive økonomiske udvikling og de gode vækstpotentialer samt de styrkede relationer med nye partnere som fx Kina er – sammen med de gode resultater af bistanden på vigtige områder som menneskerettigheder, ligestilling og demokratisering – med til at ruste Zambia til større bistandsmæssig uafhængighed fremover.

Data

 Zambia flagAreal: 752.600 km2


Befolkning: 12,9 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 2,5 %


BNI pr. indbygger: 960 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 98 US $


Forventet levealder: 46 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009):  179/141


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole:  77(1994)/92(2009) 


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008):  49(1990)/60Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger):  141

 

Danske bilaterale programmer 2010

  • Transport
  • Vand og sanitet
  • Uddannelse
  • God regeringsførelse og demokratisering 
  • Hiv/aids
  • Miljø

 

 

 

 

 Zambia kort