Spring til indhold

Zimbabwe

Samlingsregeringen i Zimbabwe holdt sammen i 2010, men ikke uden vanskeligheder. Den økonomiske udvikling var gunstig, og på den politiske scene blev der taget hul på vigtige reformtiltag. Et egentligt demokratisk gennembrud udestår dog stadig.

Landbrugssektoren spiller fortsat en nøglerolle for Zimbabwes økonomi, men der er vækst bl.a. i tobaksindustri og minedrift.

Zimbabwes økonomi var presset helt i bund og tæt på kollaps i 2008. Siden overgangsregeringen trådte til i februar 2009, er økonomien kommet på fode igen. Regeringen har indført dollarøkonomi, og det har bragt inflationen under kontrol. På den baggrund accelererede væksten til 9 pct. i 2010.

Uklar lovgivning og generel politisk usikkerhed hæmmer dog fortsat investeringslysten.

Små fremskridt, fortsat store problemer

En stor del af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og arbejdsløsheden er enorm. Zimbabwe er langt fra at opfylde mange af 2015 Målene. Der er dog enkelte fremskridt. F.eks. er andelen af voksne, som er smittet med hiv/aids, faldet fra omkring en fjerdedel af befolkningen i 2000 til ca. 14 pct. i dag.

Statens indtægter er steget markant i de seneste par år, hvorfor det har været muligt at genetablere basale sociale ydelser.

Samlingsregeringen knagede, men holdt

Med en stabil politisk udvikling har Zimbabwe gode muligheder for hurtig udvikling. Den politiske situation var dog særdeles skrøbelig ved udgangen af 2010. Et politisk klima præget af konfrontation og spekulationer om et forestående valg skaber stor ustabilitet og truer samlingsregeringen.

De demokratiske reformer har stået mere eller mindre i stampe i 2010. Dog har der været en landsdækkende proces frem mod en revision af forfatningen, og der er nedsat uafhængige demokratiske kommissioner bl.a. vedrørende menneskerettigheder og medier.

Udviklingssamarbejdet

Donorernes indsats har gennem 2010 bevæget sig væk fra kortsigtede humanitære aktiviteter og yderligere i retning af mere sammenhængende udviklingsbistand med et længere perspektiv. Den såkaldte ZIM-fond blev etableret for at støtte infrastrukturindsatser. Fonden er et flagskib i bestræbelserne på et mere sammenhængende udviklingssamarbejde.

Der ydes ikke direkte støtte til statslige aktører, men bistanden koordineres i stigende grad med regeringens egen nationale planlægning.

Markant dansk profil

Danmark var ved udgangen af 2010 den fjerdestørste bilaterale donor med en ramme på 300 mio. kr. for 2010-2012. Siden overgangsregeringen trådte til i 2009 har Danmark aktivt støttet reformer med en høj international profil. I 2010 betød det bl.a., at både udviklingsministeren og Folketingets Udenrigspolitiske Nævn aflagde besøg i Zimbabwe, og København fik besøg af finansminister Tendai Biti. Desuden var Danmark i december 2010 vært for et møde for den samlede donorkreds.

Danmark støtter privatsektorudvikling i landbrugssektoren, god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder og multilaterale fonde, som bl.a. støtter genopbygning af fysisk infrastruktur til forsyning med el og vand.

Donorkoordinationen er tæt og god. Den finder sted i tematiske arbejdsgrupper og i den såkaldte Fishmonger-kreds, hvor de største bilaterale donorer samles og drøfter overordnede politiske forhold. Der er løbende dialog mellem donorer og lokale partnere for at fremme det lokale ejerskab til udviklingssamarbejdet.

Fremtiden

Der ventes en fortsat bevægelse væk fra den kortsigtede humanitære hjælp og i retning af en normalisering af udviklingsbistanden, men den ustabile politiske situation kan betyde tilbageskridt.

Data

Zimbabwe flagAreal: 390.800 km2


Befolkning: 12,5 mio.


Årlig befolkningstilvækst: 0,5 %


BNI pr. indbygger: 360 US $


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 59 US $


Forventet levealder: 45 år


Børnedødelighed under fem år
pr. 1.000 (1990/2009): 81/90


Procentdel børn, der er
indskrevet i grundskole: 84(1999)/91(2006)


Procentdel af befolkningen,
der har adgang til rent drikkevand
(nyeste tal er 2008): 78(1990)/82Dansk bilateral bistand 2010
i mio. kr. (udbetalinger): 151

Dansk overgangsprogram 2010-2012

  • Privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen
  • Forbedring af infrastruktur og politikudvikling i den offentlige sektor gennem multidonorfonde
  • God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder

Zimbabwe kort