Spring til indhold

Ministerens forord

Søren Pind - tidligere Udviklingsminister

Udviklingsminister Søren Pind

”Frihed fra Fattigdom - Frihed til Forandring”. Sådan lyder titlen på Danmarks nye strategi for udviklingssamarbejdet fra maj 2010. Strategien, der er den første af sin art i 10 år, nytænker og videreudvikler dansk udviklingspolitik. Hvorfor? Fordi verden er i stadig forandring, og fordi vi hele tiden lærer nyt om, hvad der virker – og hvad der ikke gør. Men ikke mindst fordi vi har brug for et klart værdimæssigt udgangspunkt i mødet med verden omkring os. Strategien gør forsvaret for og stræben efter menneskelig frihed til omdrejningspunkt for dansk udviklingspolitik. Frihedsbegrebet og den enestående påstand, at alle mennesker er født frie og lige med umistelige rettigheder, er, som jeg ser det, kernen i det, vi kan og vil opnå med bistanden.

Dansk udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom. Fattigdom er, når det enkelte menneske ikke evner eller har mulighed for at påvirke sin egen skæbne. Udviklingsbistand skal hjælpe det enkelte menneske til at tage skæbnen i egen hånd. Væk fra globalt, socialt underhold og hen til rammer for fri menneskelig udfoldelse og vækst. Bistanden skal støtte demokrati og opbygning af retsstater, der kan stå vagt om borgerrettighederne. Bistanden skal støtte udvikling af produktion og innovation, der skaber arbejdspladser og privatsektordrevet økonomisk vækst. Og bistanden skal sikre pigers og kvinders lige muligheder for at uddanne sig og deltage i samfundslivet. Problemer som konflikt og ustabilitet, miljø- og klimaudfordringer skal bistanden også bidrage til at løse.

Den nye strategi cementerer, at udviklingspolitikken er en integreret del af Danmarks samlede globale engagement. En af de vigtigste erfaringer, vi har gjort os i skrøbelige stater som Afghanistan, er, at de udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske, udviklingspolitiske og humanitære instrumenter skal tænkes sammen for at gøre en forskel. Danske soldaters indsats og bistanden til at forbedre levevilkårene i Afghanistans landområder hænger sammen. Vi kan ikke lykkes med det ene uden det andet.

Som årsberetningen viser, ligger dansk udviklingsbistand i top både i kroner og øre og i kvalitet. Og det er ikke noget, vi bare siger. Med en bistand på 15,2 mia. kr. svarende til 0,9 pct. af bruttonational-indkomsten - eller BNI – i udviklingsbistand i 2010 er vi et af kun fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Samtidig fremhæver internationale analyser og senest OECD’s udviklingskomité den enestående høje kvalitet af vores indsats. Et udgangspunkt, vi i 2010 har brugt til at sikre, at den nye strategis ord omsættes til handling.

Vi har fravalgt indsatsområder og fokuseret bistanden på færre udviklingslande for at opnå større gennemslagskraft og endnu bedre resultater i de lande, hvor vi er og samtidig skabe plads til nye tiltag. Jeg har lanceret en ny Frihedspulje, der skal bekæmpe radikalisering og fremme frihed og menneskets ukrænkelighed. Et nyt internationalt forskningsprogram skal forske i, hvad der virker i bistanden – hvordan flytter vi et helt samfund fremad mod vækst og udvikling? Arbejdet med at virkeliggøre Afrikakommissionens anbefalinger om at skabe nye arbejdspladser er for alvor sat i gang. Det betyder blandt andet, at små og mellemstore virksomheder i Afrika får lettere adgang til livsvigtige banklån, og at unge iværksættere i Kenya, Uganda og Tanzania får hjælp til at gøre deres idéer til virkelighed.

På den internationale scene ledte Danmark sammen med Senegal forhandlingerne op til FN-topmødet om 2015 Målene i New York i september 2010. Topmødet endte med entydig opbakning til de otte udviklingsmål, men også med en løftet pegefinger om at accelerere indsatsen, så målene kan nås i 2015. Årsberetningen 2010 viser, at Danmark gør sit.

Udviklingsminister Søren Pind