Spring til indhold

Danmarks udviklingssamarbejde i tal

Bistandskronen 2011 *
Bistandskronen 2011

* Bistandskronen er opgjort på baggrund af de udbetalinger, der for 2011 rapporteres til OECD/DAC som Danmarks officielle udviklingsbistand (ODA).

** Procenttallet er 0 pga. decimalafrunding.

Generel note til rapportering af nøgletal i Danidas årsberetning: Celler benævnt med 0,0 betyder ikke ingenting, men dækker beløb, der ligger uden for decimalvisningen i rapporteringen.