Spring til indhold

Danmarks bilaterale bistand til Afrika 2011

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Prioritetslande      
Benin 193,9 0,3 194,2
Burkina Faso 227,4 0,8 228,2
Etiopien 32,3 29,4 55,6 117,3
Ghana 344,1 39,4 0,3 0,6 384,4
Kenya 286,4 31,6 1,0 33,2 41,8 393,9
Mali 163,8 6,4 0,2 170,4
Mozambique 549,2 45,6 -0,1 10,2 604,9
Niger 34,1 12,0 1,0 47,1
Somalia 103,3 5,0 0,6 90,0 198,9
Sydsudan 120,0 5,5 66,3 191,7
Tanzania 595,9 32,1 0,4 47,7 0,2 676,3
Uganda 255,9 93,1 0,6 2,2 13,8 365,5
Zambia 200,8 21,4 0,5 1,3 224,0
Zimbabwe 134,8 23,6 0,0 158,5
Prioritetslande Total 3.241,9 345,1 3,6 96,1 268,6 3.955,3
Øvrige lande 813,7 196,6 4,9 0,8 212,3 1.228,1
I alt 4.055,5 541,6 8,5 96,9 480,8 5.183,5

 

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand,Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.
Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år

2010

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Partnerlande        
Benin 218,8 0,7 0,3 219,8
Burkina Faso 186,8 0,3 0,3 187,4
Etiopien 10,4 29,8 3,2 43,4
Ghana 501,8 63,8 0,5 3 569,1
Kenya 261,7 28,8 27,2 40,9 358,5
Mali 157,8 4,3 9,9 172
Mozambique 381,5 49,8 48,4 479,6
Niger 38,1 17,8 15,8 71,6
Somalia 32,4 4,9 60,9 98,3
Sudan 67,4 16,7 0,7 117,5 202,3
Tanzania 662,6 34,1 3,4 27,1 727,3
Uganda 299,7 112,4 0 5,1 16,2 433,4
Zambia 117,5 22 0,8 1,1 141,4
Zimbabwe 118,4 27 0 5,7 151,1
I alt 3.054,90 411,7 6,2 121,7 260,7 3.855,20
Øvrige lande 372 232,8 24,8 74,3 53,1 0 757
I alt 3.426,90 644,4 31 196 313,8 0 4.612,20

 

1) Ekskl. gldslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, B2B-programmet, blandede kreditter, bistand til regional- og nromrder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den srlige miljbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. vrige miljbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinr humanitr bistand, IHB og nromrdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år