Spring til indhold

Danmarks bilaterale bistand til Asien 2011

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Prioritetslande        
Afghanistan 425,9 7,7 3,2 1,5 438,3
Bangladesh 292,1 15,5 3,1 2,2 312,8
Bhutan 67,6 1,1 -0,8 67,9
Burma (Myanmar) 55,1 3,5 0,8 59,3
Cambodja 7,7 17,2 26,1 0,6 51,7
De besatte palæstinensiske områder 99,2 13,1 -0,1 2,7 114,9
Indonesien 44,0 7,8 73,5 0,0 125,3
Nepal 142,6 31,7 0,1 0,4 2,9 177,8
Pakistan 69,5 4,5 21,6 95,6
Vietnam 233,9 25,9 4,6 43,6 308,0
Prioritetslande Total 1.437,6 128,0 7,1 146,7 32,2 1.751,6
Øvrige lande 254,4 49,9 0,0 80,5 68,1 46,4 499,2
I alt 1.692,0 177,9 7,0 227,2 100,3 46,4 2.250,8

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand.
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.
Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år

2010

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Partnerlande        
Afghanistan 314,7 8,4 0,7 108,3 432,1
Bangladesh 442,1 20,2 9,1 0 471,4
Bhutan 71,7 1,3 0 0,3 73,3
Burma (Myanmar) 40,8 5,3 0,1 15,1 61,3
Cambodia 32,9 20,5 48 101,4
De besatte palæstinensiske områder 120,4 12 0,2 25,2 157,8
Indonesien 14,6 4,8 50,5 0,2 70,1
Nepal 171,5 36,1 4,9 1,6 -0,1 214
Pakistan 49,8 3,7 114,9 168,4
Vietnam 292,7 30,7 7,9 53,1 384,4
I alt 1.551,20 141,6 15,2 162,4 263,9 2.134,30
Øvrige lande 186,7 106,2 0,5 50,5 103,6 21 468,5
I alt 1.737,90 247,8 15,7 212,9 367,5 21 2.602,80

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, B2B-programmet, blandede kreditter, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand.
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år