Spring til indhold

Danmarks bilaterale bistand 2011

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs- programmet 6) I alt % af landefordelt bilateral bistand 7)
Afrika 4.051,5 541,6 8,5 101,0 480,8 5.183,5 64,1
Amerika 416,5 96,0 0,3 0,2 513,1 6,3
Asien 1.692,0 177,9 7,0 227,2 100,3 46,4 2.250,8 27,8
Europa 5,1 0,3 1,7 0,7 129,8 137,7 1,7
I alt landefordelt, ekskl. gældslettelse 6.165,1 815,8 17,6 328,4 581,9 176,2 8.085,2 100,0
Ikke landefordelt 1.051,7 166,1 234,5 283,1 146,9 14,8 1.897,0
Bilateral gældslettelse 5,9
Udenfor FL § 06.3 og 06.11.19 1.589,3
I alt 11.577,3

 

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.
7) Ekskl. gældslettelse.

Vis tidligere år
Skjul tidligere år

2010

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs- programmet 6) I alt % af landefordelt bilateral bistand 7)
Afrika 3.426,90 644,4 31 196 313,8 0 4.612,20 57,4
Asien 1.737,90 247,8 15,7 212,9 367,5 21 2.602,80 32,4
Latinamerika 420,5 131,1 2,8 1,4 132 0 687,7 8,6
Europa 1,3 1,1 0,6 0 0 125,8 128,8 1,6
I alt landefordelt, ekskl. gældslettelse 5.586,60 1.024,50 50,1 410,2 813,3 146,8 8.031,40 100
Ikke landefordelt 8) 512 84,7 192,9 307,8 195,1 9,9 1.302,60
Bilateral gældslettelse 257,2
Udenfor FL § 06.3 og 06.11.19" 1.821,50
i alt 11.412,80

 

1) Ekskl. gldslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nromrder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den srlige miljbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. vrige miljbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinr humanitr bistand, IHB og nromrdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.
7) Ekskl. gldslettelse.
8) Omfatter interregionale projekter, der ikke er landespecifikke.

Vis tidligere år
Skjul tidligere år