Spring til indhold

Danmarks bilaterale bistand til Europa 2011

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Øvrige lande        
Albanien 0,1 7,6 7,6
Balkan 4,0 4,0
Belarus 0,1 9,1 9,2
Bosnien-Herzegovina 0,4 0,4
Central- og Østeuropa 0,2 0,7 1,8 2,7
Europa 0,6 0,6
Kosovo 0,8 26,7 27,4
Makedonien 0,0 0,0
Moldova 0,0 0,3 9,4 9,6
Montenegro 4,3 4,3
NAB programlande 0,9 4,1 5,0
Serbien 12,0 12,0
Tyrkiet 4,4 4,4
Ukraine 0,2 50,2 50,4
I alt 5,1 0,3 1,7 0,7 129,8 137,7

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år

2010

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Partnerlande        
Albanien 0,1 8,2 8,4
Balkan 14 14
Belarus 0 11,9 11,9
Bosnien- Herzegovina 0 7,4 7,4
Kosovo 0,1 26,6 26,7
Kroatien 2,9 2,9
Makedonien 0,1 0,1
Moldova 0,5 1 0 13,6 15,1
Montenegro 4 4
NAB programlande 0,6 12,1 12,7
Serbien 0 2 2,1
Serbien- Montenegro 0,2 0,2
Tyrkiet 0 5,6 5,6
Ukraine 0,2 0,2 17,3 17,7
I alt 1,3 1,1 0,6 0 0 125,8 128,8
Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år