Spring til indhold

Danmarks multilaterale bidrag til internationale organisationer


2010
mio. kr

2011
mio. kr

Organisation    
EDF  European Development Fund 572,3 481,1
IDA  International Development Association 522,7 418,9
UNDP  United Nations Development Programme 353,7 362,7
UNFPA  United Nations Population Fund 205,0 205,0
WFP  World Food Programme 185,0 185,0
UNICEF  United Nations Children's Fund 182,5 178,0
GFATM  Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 175,0 175,0
AfDF  African Development Fund 132,7 150,0
UNHCR  United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 130,0 130,0
GEF  Global Environment Facility Trust Fund 100,0 100,0
AfDB  African Development Bank 41,0 82,1
UNRWA  United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees 70,0 70,0
NDF  Nordic Development Fund 20,3 65,3
IDA-MDRI  International Development Association - Multilateral Debt Relief Initiative 0,0 65,2
CERF  Central Emergency Response Fund 0,0 60,0
UNAIDS  UN Programme on HIV/AIDS 61,5 40,0
CGIAR  Consultative Group on International Agricultural Research 0,0 36,0
WHO World Health Organisation (76%) 3) 30,4 30,4
GAVI  Global Alliance for Vaccines and Immunization 35,0 25,0
AsDF  Asian Development Fund 25,0 25,0
IFAD  International Fund for Agricultural Development 25,0 25,0
UNEP  United Nations Environment Programme 20,0 25,0
UNOCHA  United nations Office of co-ordination of Humanitarian Affairs 70,0 20,0
UNIFEM  United Nations Development Fund for Women 14,0 20,0
UNMAS  United Nations Mine Action Service 15,0 15,0
IFC  International Finance Cooperation 15,0 14,5
WTO-ITC  World Trade Organisation - International Trade Centre 13,0 13,0
ILO International Labour Organisation (60%) 3) 12,0 12,0
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (60%) 3) 12,0 12,0
OHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights (64%) 3) 8,3 8,3
UNIDO  United Nations Industrial Development Organisation 5,5 5,9
ICIPE  International Centre of Insect Physiology and Ecology 6,0 5,0
UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime 4,9 5,0
WB  World Bank 14,3 2,7
GEF-LDCF Global Environment Facility - Least Developed Countries Fund 80,0 0,0
ICRAF  World AgroForestry Centre 5,9 0,0
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol 10,1 0,0
IFPRI  International Food Policy Research Institute 6,0 0,0
IMF-PRGT  International Monetary Fund - Poverty Reduction and Growth Facility Trust 30,0 -0,1
AsDB  Asian Development Bank 66,9 -0,3
EIB  European Investment Bank (interest subsidies only) -152,0 -2,2
Øvrige multilaterale bidrag 18,1 0,3
Multilateral bistand under § 06.3 3.142,0 2) 3.065,9
Anden multilateral bistand uden for § 06.3  
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 995,6 994,0
Pålignede bidrag UNDPKO (7%) 3) 22,1 19,0
Pålignede bidrag IAEA (33%) 3) 27,9 6,8
Pålignede bidrag OSCE (74%) 1) 16,8
Generelle bidrag til internationale organisationer 43,7 47,7
Multilateral bistand i alt rapporteret til OECD/DAC 4.231,3 2) 4.150,2

1) Til og med årsberetningen for 2010 blev disse hovedområder regnet som multilateral bistand.  For at følge OECD’s retningslinjer bliver aktiviteterne fra 2011 og fremover rapporteret som bilaterale. De bilaterale aktiviteter omfatter kernebidrag til internationale folkelige organisationer og øremærkede bidrag til projekter og programmer, der gennemføres af multilaterale organisationer.  

2) Til og med årsberetningen for 2010 blev disse hovedområder regnet som bilateral bistand.  For at følge OECD’s retningslinjer bliver aktiviteterne fra 2011 og fremover rapporteret som multilaterale. De multilaterale aktiviteter omfatter kernebidrag til multi-laterale organisationer.

3)For disse multilaterale organisationer har OECD/DAC fastsat en koefficient for hvor stor en del af kernebidrag, der kan regnes som udviklingsbistand baseret på en gennemgang af organisationens aktiviteter. Tabellen viser den angivne procentdel af de danske kernebidrag.

Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år

2009-2010


2010
mio. kr

2011
mio. kr

Organisation    
EDF European Development Fund 549,2 596,1
IDA International Development Association 467,0 522,7
UNDP United Nations Development Programme 331,1 388,1
UNFPA United Nations Population Fund 230,0 205,0
UNICEF 200,0 202,5
Verdensbanken 191,6 195,2
WFP World Food Programme 194,9 185,0
Globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria 175,0 175,0
UNHCR United Nations Office of the United Nations High Commissioner  for Refugees" 130,0 151,5
AFDF African Development Fund 123,3 132,7
Global Environment Facility GEF 77,5 100,0
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East" 70,0 70,0
United Nations Office of Co-ordination of Humanitarian Affairs OCHA 60,0 70,0
Asian Development Bank 0,0 66,9
IPPF International Planned Parenthood Federation 40,0 61,0
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 40,0 60,4
UNEP United Nations Environment Programme 40,3 57,1
WHO World Health  Organisation 40,0 50,0
African Development Bank 30,8 41,0
GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunization 50,0 35,0
International Monetary Fund - Poverty  Reduction and Growth Facility Trust 0,0 30,0
IFAD International Fund for Agricultural Development 20,0 28,0
Asian Development Fund 25,0 25,0
Nordic Development Fund 142,6 20,3
International Union for the Conservation of Nature 20,0 20,0
International Committee of the Red Cross 20,0 20,0
International Labour Organisation 26,7 20,0
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 20,0 20,0
International Work Group for Indigenous  Affairs 15,0 15,3
International Finance Corporation 14,0 15,0
United Nations Mine Action Service 15,0 15,0
United Nations Development Fund for Women 10,0 13,8
Internationale Forskningsinstitutioner 0,0 13,5
World Trade Organisation  - International Trade Centre 13,0 11,7
World AgroForestry Centre 7,0 10,1
Oxfam GB 10,0 10,0
International HIV/AIDS Alliance 10,0 10,0
International Partnership for Microbicides 10,0 10,0
Columbia University 8,0 8,0
International Centre of Insect Physiology and Ecology 6,0 6,0
Inter-American Development Bank, Inter-American Investment Corporation and Multilateral Investment Fund 0,0 5,4
United Nations Office on Drugs and Crime 5,0 4,9
International Livestock Research Institute 6,2 4,5
World Trade Organisation 5,3 3,0
Population Council 12,0 0,0
United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only) 13,3 0,0
EIB European Investment Bank -229,5 -150,0
Øvrige multilaterale bidrag 179,7 98,5
Andet -34,9 -23,8
Multilateral bistand under § 06.3 3390,1 3629,3
Anden multilateral bistand uden for § 06.3
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 1149,5 995,6
Bidrag til UNFCCC (COP15) 229,5 0,0
Pålignede bidrag UNDPKO (7%) 13,7 15,5
Pålignede bidrag IAEA (33%) 5,9 27,9
Generelle bidrag til internationale organisationer 45,7 42,6
Multilateral bistand i alt rapporteret til OCD/DAC 4834,4 4710,9
Vis alle tidligere år
Skjul alle tidligere år