Spring til indhold

Danmarks officielle bistand til udviklingslandene fordelt på hovedkategorier

Mio. kr. 2010 2011
Bilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19    
Program og projektbistand Afrika 2.866,4 3.442,0
Program og projektbistand Asien 1.225,2 1.318,9
Program og projektbistand Latinamerika 392,7 388,3
Personelbistand 372,9 354,5
Danida Business Partnership 206,9 268,4
Danida Business Finance 374,7 350,0
Lånebistand, gældslettelse 257,2 5,9
Bistand til regional- og nærområder 37,6 20,6
Menneskerettigheder og demokratisering 619,3 506,1
Naboskabsprogrammet (inden for § 06.3) 96,8 133,4
Naboskabsprogrammet (§ 06.11.19) 60,0 57,6
Bistand gennem folkelige organisationer 1.109,2 981,9
Særlig miljøbistand til udviklingslandene 638,0 495,1
Forskningsvirksomhed 122,5 117,7
Oplysningsvirksomhed 32,7 36,9
Anden bilateral bistand 87,8 97,5
Ekstraordinære hum. Bidrag og IHB 1.008,3 708,8
Int. Udviklingsforskning 1) 11,5 19,5
FN's udviklingsprogram (UNDP) 1) 2,8 22,3
HIV/AIDS, befolknings- og sundhedsprogrammer 1) 182,5 152,1
Globale miljøprogrammer 1) 118,0 129,2
FN's øvrige bistandsprogrammer 1) 48,7 25,1
Verdensbankgruppen 1) 144,2 270,1
Regionale og øvrige udviklingsfonde 1) 8,4 66,0
Internationale menneskerettighedsorganisationer 1) 14,0 0,0
Multilateral humanitær bistand 1) 20,0 20,0
Bilateral total 10.058,2 9.988,0
     
Multilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19    
Menneskerettigheder og demokratisering 2) 10,3 8,3
Særlig miljøbistand til udviklingslandene 2) 80,0 0,0
Ekstraordinære hum. Bidrag og IHB 2) 14,0 30,0
Int. Udviklingsforskning 35,6 41,0
FN's udviklingsprogram (UNDP) 353,7 362,7
FN's børnefond (UNICEF) 182,5 178,0
HIV/AIDS, befolknings- og sundhedsprogrammer 516,5 475,4
FN's Landbrugs- og fødevareprogram 55,0 25,0
Globale miljøprogrammer 128,4 125,0
FN's øvrige bistandsprogrammer 65,4 50,9
Verdensbankgruppen 478,1 436,0
Regionale banker 107,9 79,2
Regionale og øvrige udviklingsfonde 281,8 305,5
Bistand gennem Den Europæiske Udviklingsfond 420,4 479,0
Multilateral humanitær bistand 440,0 470,0
Multilateral total 3.169,6 3.065,9
I alt 13.227,8 13.053,9
     
Statslig bistand uden for § 06.3 og § 06.11.19    
Administration af udviklingsbistanden mv. 797,0 759,2
DCISM (Ulandsforskning § 06.11.13) 20,9 20,6
Afdrag på statslån -70,2 -32,1
Forsvarets og politiets internationale operationer 61,6 82,9
Udgifter til modtagelse af flygtninge 838,1 649,8
IFU/IØ/IFV aktieindskud 160,1 99,9
Andel af Tips- og lottomidlerne 11,0 9,1
Kurstab på gældslettelse Nigeria 3,0
Bilateral Total 1.821,5 1.589,3
Multilateral    
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 995,6 994,0
Pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer 22,1 19,0
Pålignede bidrag IAEA 27,9 6,8
Pålignede bidrag OSCE 16,8
Bidrag til internationale organisationer 43,7 47,7
Multilateral Total 1.089,3 1.084,3
I alt 16.138,7 15.727,5
BNI 1.778.240,0 1.843.879,0
Bistandsprocent 0,90 0,85
Bilateral bistand i alt opgjort til OECD/DAC 11.879,7 11.577,3
Multilateral bistand i alt opgjort til OECD/DAC 4.258,9 4.150,2

1) Til og med årsberetningen for 2010 blev disse hovedområder udelukkende  regnet som multilateral bistand. For at følge OECD’s retningslinjer bliver nogle af aktiviteterne fra 2011 og fremover rapporteret som bilaterale. Disse bilaterale aktiviteter omfatter kernebidrag til internationale folkelige organisationer og øremærkede bidrag til projekter og programmer, der gennemføres af multilaterale organisationer.

2) Til og med årsberetningen for 2010 blev disse hovedområder udelukkende regnet som bilateral bistand. For at følge OECD’s retningslinjer bliver nogle af  aktiviteterne fra 2011 og fremover rapporteret som multilaterale. Disse multilaterale aktiviteter omfatter kernebidrag til multilaterale organisationer.

Vis tidligere år
Skjul tidligere år

2010

Mio. kr. 2009 2010
Bilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19    
Program og projektbistand Afrika 2.784,60 2.866,40
Program og projektbistand Asien 1.140,10 1.225,50
Program og projektbistand Latinamerika 329 392,7
Personelbistand 355,7 372,9
B2B-Programmet (Privat Sektor) 211,3 218,8
Blandede kreditter 349,7 349,7
Lånebistand, gældslettelse 22,8 257,2
Bistand til regional- og nærområder 135,4 37,6
Menneskerettigheder og demokratisering 480,4 635,1
Naboskabsprogrammet  (inden for § 06.3) 48,2 96,8
Naboskabsprogrammet (§ 06.11.19) 93,3 60
Bistand gennem folkelige organisationer 1.032,10 1.109,20
Særlig miljøbistand til udviklingslandene 611,9 718
Forskningsvirksomhed 115,2 122,5
Oplysningsvirksomhed 35,7 32,7
Anden bilateral bistand 94,1 87,8
Ekstraordinære hum. bidrag og IHB 872,9 1.008,40
Andet -5,4 0
Bilateral bistand § 06.3 og § 06.11.19 i alt 8.707,10 9.591,20
     
Multilateral bistand inden for § 06.3 og 06.11.19    
Int. Udviklingsforskning 45,6 47,1
FN's udviklingsprogram  (UNDP) 361,9 370,4
FN's børnefond (UNICEF) 209 182,5
HIV/AIDS, befolknings og sundhedsprogrammer 652 698,9
FN's Landbrugs- og fødevareprogram 100 55
Globale miljøprogrammer 240,1 246,4
FN's øvrige bistandsprogrammer 96,9 114
Verdensbankgruppen 584,4 622,4
Regionale banker 31,3 107,9
Regionale og øvrige udviklingsfonde 339,9 290,2
Bistand gennem Den Europæiske Udviklingsfond 317,7 444,2
Internationale menneskerettighedsorganisationer 17,7 14
Multilateral humanitær bistand 425 460
Andet -31,7 -23,8
Multilateral bistand § 06.3 og 06.11.19 i alt 3.390,10 3.629,30
Samlet statslig  bistand under § 06.3 og § 06.11.19 12.097,20 13.220,60
     
Statslig bistand uden for § 06.3 og § 06.11.19    
Administration af udviklingsbistanden mv. 803,8 797
DCISM (Ulandsforskning § 06.11.13) 21 20,9
Afdrag på statslån -69,2 -70,2
Forsvarets og politiets internationale operationer 56,3 61,6
Udgifter til modtagelse af flygtninge 467,1 838,1
IFU/IØ/IFV aktieindskud 24,5 160,1
Andel af Tips- og lottomidlerne 10,8 11
Kurstab på gældslettelse Nigeria 166 3
Bilateral bistand uden for § 06.3 og 06.11.19 1.480,40 1.821,50
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 1.149,50 995,6
Bidrag til UNFCCC (COP15) 229,5 0
Pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer 13,7 15,5
Pålignede bidrag IAEA 5,9 27,9
Bidrag til internationale organisationer 45,7 42,6
Multilateral bistand uden for § 06.3 og 06.11.19 1.444,30 1.081,60
Samlet Dansk Bistand opgjort til OECD/DaC 15.021,90 16.123,70
BNI *) 1.705.684,00 1.778.824,00
Bistandsprocent 0,88 0,91
Bilateral bistand i alt opgjort til OECD/DaC 10.187,50 11.412,80
Multilateral bistand i alt opgjort til OECD/DaC 4.834,40 4.710,90

* ) Danmarks Statistik, juni 2011.

Vis tidligere år
Skjul tidligere år