Spring til indhold

Omfanget af svindel med dansk bistand

Nedenstående oversigt viser alle sager, hvor efterforskningen af en mistanke om svindel er blevet afsluttet i 2010.

At en sag er afsluttet, vil sige, at mistanken om misbrug enten viste sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – at de misbrugte penge enten er helt eller delvist tilbagebetalt, eller at pengene er konstateret tabt. De igangværende sager er ikke medtaget. Det skyldes, at disse stadig er under efterforskning. Efterhånden som sagerne afsluttes, vil de blive tilføjet listen, der løbende opdateres. Rigsrevisionen orienteres løbende om hver enkelt sag og er således bekendt med alle såvel afsluttede som igangværende sager.

Listen udarbejdes som opfølgning på Danidas antikorruptionshandlingsplan, samt Paris-erklæringens principper om gensidig ansvarlighed og transparens i administration af udviklingsbistanden.

En oversigt over alle afsluttede sager findes på Danidas hjemmeside, hvor der også er yderligere information om, hvad beløbene dækker, hvad udfordringerne er omkring misbrug, og hvad der gøres fra dansk side for at bekæmpe svindel og korruption. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets kontor for kvalitetssikring af udviklingsbistanden (kva@um.dk).

Danmarks officielle bistand til udviklingslande fordelt på hovedkategorier 2009-2010