Spring til indhold

Sektorfordeling af bilateral bistand

2010
mio. kr.

2011
mio. kr.
2010
%
2011
%
Social infrastruktur 4.928,9 4.564,6 49,0 45,7
Uddannelse, total 764,4 976,7 7,6 9,8
Uddannelse, generelt 476,7 458,6 4,7 4,6
Primær uddannelse 193,9 343,9 1,9 3,4
Sekundær uddannelse 51,2 57,4 0,5 0,6
Universitets- og anden tertiæruddannelse 42,7 116,8 0,4 1,2
Sundhed, total 629,5 468,6 6,3 4,7
Sundhed, generelt 348,2 193,0 3,5 1,9
Primær sundhed 281,3 275,6 2,8 2,8
Reproduktiv sundhed og befolkningsprogrammer 306,7 310,3 3,1 3,1
Drikkevand og sanitet 735,7 505,1 7,3 5,1
Offentlig administration og civilsamfund 1.971,0 1.886,1 19,6 18,9
Konfliktforebyggelse og -løsning, fred og sikkerhed 308,1 233,1 3,1 2,3
Øvrig social infrastruktur 213,6 184,7 2,1 1,8
Beskæftigelsespolitik 68,0 32,7 0,7 0,3
Øvrig social infrastruktur 145,6 152,0 1,4 1,5
Økonomisk infrastruktur 824,4 1.335,3 8,2 13,4
Transport, total 410,6 548,1 4,1 5,5
Vejanlæg, vejtransport mv. 419,3 371,9 4,2 3,7
Sø- og luftfart -8,7 176,2 -0,1 1,8
Kommunikation 11,7 -0,1 0,1 0,0
Energi, total 161,8 358,0 1,6 3,6
Elektrificeringsprojekter 133,6 91,8 1,3 0,9
Nye og vedvarende energikilder 24,0 261,5 0,2 2,6
Anden bistand til energisektoren 4,2 4,7 0,0 0,0
Banker og finansielle ydelser 11,0 11,5 0,1 0,1
Anden social infrastruktur 229,4 417,8 2,3 4,2
Produktive sektorer 1.094,9 1.054,9 10,9 10,6
Landbrug 676,5 695,4 6,7 7,0
Skovbrug 18,9 12,3 0,2 0,1
Fiskeri 70,5 71,7 0,7 0,7
Industri 246,4 246,4 2,5 2,5
Mineralske ressourcer 6,9 7,4 0,1 0,1
Handel 72,1 17,2 0,7 0,2
Turisme 3,7 4,4 0,0 0,0
Multisektor, integrerede udviklingsprojekter 1.196,1 1.061,2 11,9 10,6
Miljø 761,9 811,3 7,6 8,1
Øvrige integrerede udviklingsprojekter 434,2 249,9 4,3 2,5
Program- og fødevarebistand 437,7 393,8 4,4 3,9
Gældslettelse 265,7 71,9 2,6 0,7
Nødhjælp og flygtninge i nærområder 900,2 942,0 9,0 9,4
Anden ikke-kategoriserbar bistand 410,3 564,2 4,1 5,6
I alt 10.058,2 1) 9.988,0 100 1) 100

1) I den opgørelse til DAC for 2010 blev øremærkede bidrag til multilaterale organisationer rapporteret som bilateral bistand. På tidspunktet for udgivelsen af Da-nidas Årsberetning 2010 var denne sondring i rapporteringen ikke fuldt implementeret, hvilket giver en afvigelse mellem  disse to opgørelser for 2010. Her vises den endelige DAC-opgørelse.

Via alle tidligere år
Skjul alle tidligere år

2009-2010

2009
mio. kr.
2010
mio. kr.
2009
%
2010
%
Social infrastruktur 4.218,4 4.454,8 48,4 46,4
Uddannelse, total 669,1 622,0 7,7 6,5
Uddannelse, generelt 424,1 475,4 4,9 5,0
Primær uddannelse 115,8 58,9 1,3 0,6
Sekundær uddannelse 69,0 50,7 0,8 0,5
Universitets- og anden tertiær uddannelse 60,2 37,0 0,7 0,4
         
Sundhed, total 564,7 582,0 6,5 6,1
Sundhed, generelt 283,1 307,6 3,3 3,2
Primær sundhed 281,6 274,4 3,2 2,9
         
Reproduktiv sundhed og befolkningsprogrammer 228,9 211,5 2,6 2,2
         
Drikkevand og sanitet 612,0 680,2 7,0 7,1
         
Offentlig administration og civilsamfund 1.766,5 1.859,8 20,3 19,4
         
Konfliktforebyggelse og -løsning, fred og sikkerhed 149,6 306,4 1,7 3,2
         
Øvrig social infrastruktur 227,5 193,0 2,6 2,0
Beskæftigelsespolitik 41,9 68,0 0,5 0,7
Øvrig social infrastruktur 185,6 125,0 2,1 1,3
         
Økonomisk infrastruktur 1.023,2 814,1 11,8 8,5
Transport, total 547,7 410,6 6,3 4,3
Vejanlæg, vejtransport mv. 479,1 419,3 5,5 4,4
Sø- og luftfart 68,2 -8,7 0,8 -0,1
         
Kommunikation 86,8 11,4 1,0 0,1
         
Energi, total 145,7 153,9 1,7 1,6
Elektrificeringsprojekter 119,7 126,0 1,4 1,3
Nye og vedvarende energikilder 24,2 23,7 0,3 0,2
Anden bistand til energisektoren 1,7 4,1 0,0 0,0
         
Banker og finansielle ydelser 35,5 9,6 0,4 0,1
         
Anden social infrastruktur 207,6 228,7 2,4 2,4
         
Produktive sektorer 850,4 1.062,2 9,8 11,1
Landbrug 477,6 669,3 5,5 7,0
Skovbrug 18,5 18,6 0,2 0,2
Fiskeri 59,2 70,4 0,7 0,7
Industri 269,2 257,6 3,1 2,7
Mineralske ressourcer 5,9 6,9 0,1 0,1
Handel 18,7 35,6 0,2 0,4
Turisme 1,3 3,7 0,0 0,0
         
Multisektor, integrerede udviklingsprojekter 913,7 1.173,8 10,5 12,2
Miljø 616,1 742,8 7,1 7,7
Øvrige integrerede udviklingsprojekter 297,6 431,0 3,4 4,5
         
Program- og fødevarebistand 442,6 385,9 5,1 4,0
         
Gældslettelse 22,8 257,2 0,3 2,7
         
Nødhjælp og flygtninge i nærområder 697,5 870,0 8,0 9,1
         
Anden ikke-kategoriserbar bistand 538,4 573,0 6,2 6,0
I alt 8.707,1 9.591,2 100 100
Via alle tidligere år
Skjul alle tidligere år