Spring til indhold

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål

Bidrager den danske bistand på tilfredsstillende vis til at opnå de mål, der blev opsat fra starten?

For at få svaret på det indførte Danida i 2002 et relativt simpelt målesystem, der løbende er videreudviklet. For hver komponent i sektorprogrammerne i programsamarbejdslandene samt for hvert projekt over 33 mio. kr. i øvrigt, udvælges et delmål. I et vejprogram kan det f.eks. være, hvor mange km vej der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

I alt var der i 2011 opstillet 277 delmål for den bilaterale bistand i alle lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen er beskrevet i den øverste tabel. Målopfyldelsen i 2011 er alt i alt ganske tilfredsstillende: 84 pct. opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Niveauet er vedvarende højt og har ligget mellem 79 og 88 pct. siden 2005. Det tilsvarende tal var 83 pct. i 2005, 82 pct. i 2006, 79 pct. i 2007, 82 pct. i 2008, 80 pct. i 2009 og 88 pct. i 2010.

Grundene til, at enkelte delmål ikke levede op til ambitionerne, varierer og er ofte knyttet til forhold i den enkelte sektor. Det kan f.eks. skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

Generelt anses en målopfyldelse i bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at være tilstrækkelig. Det er ikke et mål i sig selv at nå en målopfyldelse på 100 pct., for det kan lige så godt være udtryk for, at ambitionerne på forhånd er sat for lavt, som på at bistanden er lykkedes.

Langt størstedelen af den bilaterale bistand gennemføres i programsamarbejdslandene, og nedenstående tabel viser, hvorledes resultaterne fordeler sig i forhold til disse. For mere information angående målopfyldelse, blandt andet med analyser af forskellige sektorer, se Udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende bistandens resultater


Målopfyldelse for alle lande hvor Danida yder bistand:


A: meget tilfredsstillende (mindst 96 pct. opfyldt): 173 delmål — 62 pct. af delmålene

B: tilfredsstillende (61-95 pct. opfyldt) 60 delmål — 22 pct. af delmålene

C: mindre tilfredsstillende (41-60 pct. opfyldt) 14 delmål — 5 pct. af delmålene

D: ikke tilfredsstillende (0-40 pct. opfyldt) 30 delmål — 11 pct. af delmålene

 

Målopfyldelse i Danidas prioritetslande:

Land Mål opfyldelse A B C D N/A Hovednøgletal
Afghanistan 75,00% 2 1 1 2 6
Bangladesh 69,20% 8 1 1 3 13
Benin 91,70% 8 3 1 1 13
Bhutan 100,00% 11 1 12
Bolivia 88,50% 15 8 3 26
Burkina Faso 87,50% 12 2 1 1 16
Cambodja 100,00% 1 1 2
Ghana 93,30% 8 6 1 15
Indonesien 100,00% 4 2 6
Kenya 76,90% 7 3 1 2 13
Mali 70,60% 8 4 3 2 17
Mozambique 83,30% 10 5 1 2 18
Nicaragua 60,00% 4 2 1 3 10
Niger 50,00% 1 1 2 4
Somalia 100,00% 4 2 6
Tanzania 78,90% 6 9 1 3 6 25
Vietnam 95,50% 18 3 1 2 24
Zambia 64,70% 7 4 2 4 1 18
Zimbabwe 87,50% 7 1 8
Gaza/Vestbredden 80,00% 4 1 5
Pakistan 100,00% 1 1
Sudan 100,00% 2 2 4
Hovedtotal 82,90% 148 55 12 30 17 262