Spring til indhold

Udviklingsforskning

Det samlede tilskud til forskning som led i dansk udviklingsbistand 2010
mio. kr.
2011
mio. kr.
Konkurrenceudsatte midler, herunder projekter under
Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) og pilotprojekter
130 91

Støtte til projekter i Danmark, herunder til forberedelse af Danske Universiteters fire platforme

3 90
Udredninger 11 11
International landbrugsforskning 35 35
Anden international udviklingsforskning 25 25
Total 194 266