Spring til indhold

Udviklingsministerens forord

Christian Friis Bach
Udviklingsminister Christian Friis Bach

2011 var et forårs-år. Spirer af håb for en bedre fremtid brød ud i Mellemøsten og Nordafrika. Det arabiske forår, som Egypten, Tunesien og Libyen oplevede, var i 2011 dén store, skelsættende og uforglemmelige begivenhed.

Foråret var båret frem af millioner af menneskers ønske om forandring: Af deres kamp mod fattigdom og uretfærdighed og deres håb om arbejde, frihed og et liv uden angst og undertrykkelse. Af deres håb om et bedre liv.

Der er mange andre glædelige begivenheder i 2011. Globalt har ni ud af ti mennesker nu adgang til rent drikkevand. Ni ud af ti børn i verden kommer i skole. To ud af tre udviklingslande er godt på vej til at halvere fattigdommen. Særligt glædeligt er det, at mange afrikanske lande oplever solid økonomisk fremgang. Desuden kunne vi i 2011 fejre, at Sydsudan opnåede selvstændighed som den nyeste uafhængige stat i Afrika. Selv i ekstremt skrøbelige Somalia så vi et spirende håb om fred og fremgang.

Danmark er med til at bevæge udviklingen i den rigtige retning for millioner af mennesker i samarbejde med regeringer og organisationer i klodens fattigste lande. Vi er blandt de lande, der giver mest udviklingsbistand – 15,73 mia. kr. i 2011 svarende til 0,85 pct. af bruttonationalindkomsten (BNI). Det skal vi blive ved med. Ved den nye regerings tiltrædelse i oktober blev det slået fast i regeringsgrundlaget, at regeringen vil opjustere udviklingsbistanden, så den over en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI.

Bag ordene, tallene og statistikkerne gemmer sig almindelige menneskers daglige liv. Som de unge kvinder, jeg spiste middag med i Afghanistan. De håbede, troede og kæmpede for bedre forhold for kvinder i Afghanistan og for fremgang for Afghanistan. De oplevede, at pigerne kom i skole, at flere voldsramte kvinder fik hjælp i retssystemet, og at mange kvinder etablerede egne virksomheder. Det har ikke været nemt i Afghanistan, men det er gået fremad.

I denne Danidas årsberetning for 2011 kan du finde beskrivelser og tal for, hvordan dansk udviklingsbistand er blevet brugt i 2011. Her er links til danske ambassaders hjemmesider i lande i Afrika, Asien og Latinamerika, hvor der er information om samarbejdet med de enkelte prioritetslande.

For første gang siden det danske udviklingssamarbejdes spæde start i 1962 udkommer Danidas årsberetning kun elektronisk. Udenrigsministeriet og Danida har en af Danmarks mest verdensomspændende hjemmesider. Vi har i år taget skridtet væk fra trykt publikation til at udnytte nettets mange muligheder til at give et omfattende og forhåbentlig stadig overskueligt billede af Danmark deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde i 2011.

Når verdenshistorien skrives, vil 2011 – trods den internationale finansielle krise – på det globale plan blive husket som et forårs-år. I vores egen danske historieskrivning var 2011 året, hvor Danmark fik en ny regering og hvor arbejdet med en ny strategi og en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde blev sat i gang. Den nye strategi bygger på erfaringer fra mange års udviklingssamarbejde: Fattigdommen kan bekæmpes ved at fremme menneskerettighederne og sikre en inklusiv og grøn vækst. Ved at stå fast på, at fattige mennesker har ret til et bedre liv.

 

Udviklingsminister Christian Friis Bach