Spring til indhold

Danmarks bilaterale bistand til Latinamerika 2012

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand NGO-bistand Forskning og projekter i Danmark Særlig miljø- bistand Humanitære bidrag og IHB I alt
Prioritetslande
Bolivia 149,8 19,3 0,0 169,1
Prioritetslande Total 149,8 19,3 0,0 169,1
Øvrige lande 59,5 94,7 0,2 6,0 0,0 160,4
I alt 209,3 114,0 0,2 6,0 0,0 329,5

 

Vis tidligere år
Skjul tidligere år

2011

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Prioritetslande
Bolivia 190,7 20,8 -0,1 211,4
Nicaragua 164,6 23,0 187,6
Prioritetslande Total 355,3 43,8 -0,1 399,1
Øvrige lande 61,4 52,2 0,4 0,2 114,1
I alt 416,7 96,0 0,3 0,2 513,2

1) Ekskl. gældslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, Danida Business Partnership, Danida Business Finance, bistand til regional- og nærområder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgøres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den særlige miljøbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinær humanitær bistand, IHB og nærområdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet § 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

2010

Beløb i mio. kr. (udbetalinger) Projekt- og program- bistand 1) Folkelige organisationer 2) Forskning og projekter i Danmark 3) Særlig miljø- bistand 4) Humanitære bidrag og IHB 5) Naboskabs-programmet 6) I alt
Partnerlande
Bolivia 213 15,5 -0,8 227,7
Nicaragua 149,3 14,8 1,6 165,8
I alt 362,4 30,4 0,8 0 393,5
Øvrige lande 58,2 100,6 2 1,4 132 0 294,2
I alt 420,5 131 2,8 1,4 132 0 687,7

1) Ekskl. gldslettelse. Omfatter FL-konto 06.32. Indeholder program- og projektbistand til Afrika, Asien og Latinamerika, personelbistand, B2B-programmet, blandede kreditter, bistand til regional- og nromrder samt demokrati- og menneskerettigheder. 06.32.11 Naboskabsprogrammet opgres sammen med 06.11.19 i kolonnen Naboskabsprogrammet.
2) Omfatter FL-konto 06.33. Indeholder bistand gennem folkelige organisationer.
3) Omfatter FL-konto 06.35.01. Indeholder forskning, projekter i Danmark, oplysningstilskud, kulturelt samarbejde, udredningsvirksomhed og seminarer, kurser, konferencer.
4) Omfatter FL-konto 06.34. Indeholder den srlige miljbistand. 06.34.01.50 UNEP, 06.34.01.60 GEF samt 06.34.01.80. vrige miljbidrag medregnes som multilateral bistand
5) Omfatter FL-konto 06.39.02. Indeholder ekstraordinr humanitr bistand, IHB og nromrdeindsatser.
6) Naboskabsprogrammet 06.11.19 og 06.32.11. Kun de udbetalinger, der kan medregnes som ODA iht. DAC-direktivet.

Vis tidligere år
Skjul tidligere år