Spring til indhold

Danmarks udviklingsbistand i procent af BNI

År Bistandsprocent
1990 0,94
2002 0,96
2003 0,84
2004 0,85
2005 0,81
2006 0,80
2007 0,81
2008 0,82
2009 0,88
2010 0,91
2011 0,85
2012 0,83*

*Bistandsprocenten blev tentativt opgjort til 0,84 pct. af OCED-DAC i april 2013. Denne procentsats kan dog ændre sig, indtil den endelige opgørelse er klar. På baggrund af de seneste opgørelser (juni 2013) er det forventningen, at den danske bistandsprocent vil lande på 0,83 pct. af BNI i 2012.