Spring til indhold

Omfanget af svindel med dansk bistand

Sag Dato for underretning
af Rigsrevisionen
Titel Afsluttet
C 1013 02.01.2012 Tab af midler i ADRA’s projekt ”Genbosættelse og reintegration af tilbagevendte internt fordrevne, flygtninge og sårbare familier i Makamba Province” i Burundi Ja
C 1056 02.01.2012 Mistanke om misbrug af midler hos MS/Action Aid Denmark’s partner Yiaku People's Association, Kenya Ja
C 1162 03.01.2012 Mistanke om misbrug af midler i Transportsektorprogram PAST Phase II, Nicaragua Ja
C 1001 11.01.2012 Tab af rammemidler i Mellemfolkeligt Samvirkes landeprogram i Tanzania Ja
C 1036 11.01.2012 Mistanke om uregelmæssigheder i programmet til Støtte for Miljø og Byudvikling, Bhutan Ja
C 1165 16.01.2012 Uregelmæssigheder i journalistorganisation i Sri Lanka Ja
C 1156 17.01.2012 Uregelmæssigheder hos CARE Danmarks partner UFLRC, Uganda Ja
C 1143 03.02.2012 Anklager om korruption i Council for Technical and Vocational Education Training (COTVET), Ghana Ja
C 1170 03.02.2012 Korruption i Verdensbank-støttede sundhedsprojekter i Indien Ja
C 1172 08.02.2012 Uregelmæssigheder hos Folkekirkens Nødhjælps partner, Uganda Ja
C 1085 08.02.2012 Underslæb i vandsektorprogrammet i Uganda Ja
C 1111 08.02.2012 Annulleret mistanke om uregelmæssigheder i ADRA Uganda Ja
C 1120 26.03.2012 Annuleret mistanke om uregelmæssigheder hos Dansk Røde Kors' partner Nepal Red Cross Society Ja
C 1039 29.03.2011 Tab af midler i Sydøsteuropaprogrammet Ja
C 1051 29.03.2011 Tab af midler i landbrugssektorprogrammet i Nicaragua Ja
C 1175 29.03.2011 Uregelmæssigheder i transportsektorprogrammet i Nicaragua Ja
C 1062 24.04.2012 Tab af midler i miljøprogrammet i Kenya Ja
C 1136 24.04.2012 Afslutning af svindelsag hos Democratic Voice of Burma uden tab af danske midler Ja
C 1081 01.05.2012 Uregelmæssigheder i Crisware, B2B-program i Vietnam. Afsluttes uden tab af danske midler Ja
C 1043 01.05.2012 Tab af midler i bevilling til CONIPRAT, Niger Ja
C 1181 03.05.2012 Afslutning af sag om misbrug i programmet for god regeringsførelse i Zambia uden tab af danske midler Ja
C 1151 21.05.2012 Uregelmæssigheder i forbindelse med kontering af tab på Institut for Menneskerettigheder (IMR) Ja
C 1185 24.05.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder i civilsamfundsfonden ACI/ERP i Nicaragua uden tab af danske midler Ja
C 1047 30.05.2012 Afslutning af sag om risiko for konfiskering af aktiver fra MS i Zimbabwe uden tab Ja
C 1026 19.06.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder hos Folkekirkens Nødhjælps partner IISI, Honduras Ja
C 1103 22.06.2012 Afslutning af om tyveri i landbrugssektorprogrammet i Bangladesh Ja
C 1187 22.06.2012 Mistanke om forfalskning af dokumenter i decentraliseringsprogrammet i Ghana Ja
C 1049 02.07.2012 Afslutning af sag om manglende regnskabsaflæggelse i Nordic SADC Journalism Centre, Mozambique, uden tab af danske midler Ja
C 1021 02.07.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder i uddannelsesprogrammet i Benin uden tab af danske midler Ja
C 1166 02.07.2012 Annulleret mistanke om uregelmæssigheder i National Energy Regulator of South Africa Ja
C 1164 09.07.2012 Annulleret mistanke om misbrug LICODEP, Kenya Ja
C 1095 13.07.2012 Uregelmæssigheder hos Cultural Development and Exchange Fund (CDEF) under kulturprogrammet i Vietnam Ja
C 1116 13.07.2012 Uregelmæssigheder i forvaltning af tilskud til Fair Trade Import Ja
C 1174 25.07.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder under naturressourceprogrammet i Phnom Penh Ja
C 1198 27.08.2012 Afslutning af sag om tab af danske bistandsmidler ifm. Støtte til erhvervssektoren i Mali Ja
C 1137 27.08.2012 Uregelmæssigheder hos Karkara i Niger Ja
C 1155 27.08.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder i regeringsførelsesprogram i Benin Ja
C 1200 30.08.2012 Annulleret mistanke om uregelmæssigheder hos Dansk Flygtningehjælp Ja
C 1133 06.09.2012 Uregelmæssigheder hos Ujamaa Centre i Kenya Ja
C 1201 12.09.2012 Mistanke om inhabilitet i forbindelse med udbud på uddannelsesprogrammet i Benin Ja
C 1030 12.09.2012 Uregelmæssigheder hos organisationen Centro INTI i Bolivia Ja
C 1028 12.09.2012 Annulleret mistanke om uregelmæssigheder i Holstebro Nødhjælp Ja
C 1145 12.09.2012 Uregelmæssigheder hos Wildlife Conservation Society i Tanzania Ja
C 1113 12.09.2012 Opfølgning på underretning ift. erhvervssektorprogrammet i Mali Ja
C 1060 27.09.2012 Uregelmæssigheder i landbrugssektorprogrammet i Kenya Ja
C 1147 12.10.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder i sundhedssektorprogrammet i Kenya Ja
C 1159 12.10.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder i transportsektorprogrammet i Nicaragua Ja
C 1212 14.11.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder ved Human Rights Protection Centre i Nepal Ja
C 1171 14.11.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder ved demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelsesprogrammet i Nepal Ja
C 1127 04.12.2012 Afslutning af sag om svindel ved WFPs regionale kontor i Tchad Ja
C 1215 04.12.2012 Afslutning af sag om tyveri og svindel med indkøbsbeviser i ugandisk NGO Ja
C 1055 13.12.2012 Afslutning af sag vedrørende uregelmæssigheder ved MS-ActionAids partnerorganisation Tanzania Youth Coalition Ja
C 1092 13.12.2012 Afslutning af sag vedrørende svindel med midler i Sri Lanka under Dansk Flygtningehjælps projekt "Støtte til program til beskyttelse og forbedring af levevilkår for fordrevne på Sri Lanka" Ja
C 1177 13.12.2012 Afslutning af sag om svindel hos Diálogos' partner BAN Tixocs!, Fillipinerne Ja
C 1182 13.12.2012 Afslutning af sag om underslæb begået ved IWGIAs hovedkontor i København Ja
C 1214 13.12.2012 Asluttet sag om mistanke Ja
C 1217 13.12.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder under programmet for god regeringsførelse og demokrati i Zambia Ja
C 1221 13.12.2012 Afslutning af sag om uregelmæssigheder ved Dansk Røde Kors' katastrofeforebyggelsesprogram i Mozambique Ja
C 1148 21.12.2012 Afslutning af sag om dårlig ledelse, tyveri og bedrageri i dansk finansieret organisation i Tanzania Ja
C 1180 21.12.2012 Afslutning af sag om mistanke om uregelmæssigheder i klimatilpasningsprojekt i Ghana Ja
C 1222 21.12.2012 Afslutning af sag om misbrug af midler ved FN aktivitet i Liberia Ja
C 1223 21.12.2012 Alutning af sag om uregelmæssigheder i FN-ledet valgprojekt i Liberia Ja

 

62 sager blev afsluttet i 2012

I alt blev 185 indrapporteringer fremsendt til Rigsrevisionen

Du kan læse mere om Danidas arbejde med at bekæmpe svindel her

Vis tidligere år
Skjul tidligere år

2011

Nedenstående oversigt viser alle sager, hvor efterforskningen af en mistanke om svindel er blevet afsluttet i 2010.

At en sag er afsluttet, vil sige, at mistanken om misbrug enten viste sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – at de misbrugte penge enten er helt eller delvist tilbagebetalt, eller at pengene er konstateret tabt. De igangværende sager er ikke medtaget. Det skyldes, at disse stadig er under efterforskning. Efterhånden som sagerne afsluttes, vil de blive tilføjet listen, der løbende opdateres. Rigsrevisionen orienteres løbende om hver enkelt sag og er således bekendt med alle såvel afsluttede som igangværende sager.

Listen udarbejdes som opfølgning på Danidas antikorruptionshandlingsplan, samt Paris-erklæringens principper om gensidig ansvarlighed og transparens i administration af udviklingsbistanden.

En oversigt over alle afsluttede sager findes på Danidas hjemmeside, hvor der også er yderligere information om, hvad beløbene dækker, hvad udfordringerne er omkring misbrug, og hvad der gøres fra dansk side for at bekæmpe svindel og korruption. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets kontor for kvalitetssikring af udviklingsbistanden (kva@um.dk).

 

Danmarks officielle bistand til udviklingslande fordelt på hovedkategorier 2009-2010

2010

2010

Nedenstående oversigt viser alle sager, hvor efterforskningen af en mistanke om svindel er blevet afsluttet i 2010.

At en sag er afsluttet, vil sige, at mistanken om misbrug enten viste sig at være ubegrundet, eller – hvor mistanken var velbegrundet – at de misbrugte penge enten er helt eller delvist tilbagebetalt, eller at pengene er konstateret tabt. De igangværende sager er ikke medtaget. Det skyldes, at disse stadig er under efterforskning. Efterhånden som sagerne afsluttes, vil de blive tilføjet listen, der løbende opdateres. Rigsrevisionen orienteres løbende om hver enkelt sag og er således bekendt med alle såvel afsluttede som igangværende sager.

Listen udarbejdes som opfølgning på Danidas antikorruptionshandlingsplan, samt Paris-erklæringens principper om gensidig ansvarlighed og transparens i administration af udviklingsbistanden.

En oversigt over alle afsluttede sager findes på Danidas hjemmeside, hvor der også er yderligere information om, hvad beløbene dækker, hvad udfordringerne er omkring misbrug, og hvad der gøres fra dansk side for at bekæmpe svindel og korruption. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets kontor for kvalitetssikring af udviklingsbistanden
(kva@um.dk).

 

Danmarks officielle bistand til udviklingslande fordelt på hovedkategorier 2009-2010
Vis tidligere år
Skjul tidligere år