Spring til indhold

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål

Resultatopfyldelse i 2012

Målopfyldelse for programmer og projekter i lande hvor Danida yder bistand:

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 % opfyldt) 58 % af delmålene
B: tilfredsstillende (61-95 pct. opfyldt) 18 % af delmålene
C: mindre tilfredsstillende (41-60 pct. opfyldt) 4 % af delmålene
D: ikke tilfredsstillende (0-40 pct. opfyldt) 20 % af delmålene

Målopfyldelse i Danidas prioritetslande:

Land Mål opfyldelse A B C D N/A Hovednøgletal
Afghanistan 100% 3 2 3 8
Bangladesh 100% 4 1 5
Benin 55% 5 1 1 4 11
Bhutan 89% 7 1 1 9
Bolivia 85% 8 9 3 20
Burkina Faso 91% 7 3 1 3 11
Ghana 78% 8 6 1 3 21
Indonesien 57% 3 1 3 7
Kenya 88% 6 1 1 8
Mali 50% 4 4 8
Mozambique 67% 7 1 4 12
Niger 100% 1 1
Somalia 100% 2 2
Tanzania 76% 11 5 2 3 3 24
Vietnam 83% 7 3 1 1 1 13
Zambia 68% 9 4 2 4 1 20
Zimbabwe 92% 10 1 1 12
Gaza/Vestbredden 100% 3 3
Pakistan 0% 1 1
Hovedtotal 77% 102  37   9  32   8 188
Du kan læse mere om Danidas arbejde med resultater i 2012 i årsberetningens afsnit: Resultater.
Vis tidligere år
Skjul tidligere år

2011

Bidrager den danske bistand på tilfredsstillende vis til at opnå de mål, der blev opsat fra starten?

For at få svaret på det indførte Danida i 2002 et relativt simpelt målesystem, der løbende er videreudviklet. For hver komponent i sektorprogrammerne i programsamarbejdslandene samt for hvert projekt over 33 mio. kr. i øvrigt, udvælges et delmål. I et vejprogram kan det f.eks. være, hvor mange km vej der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

I alt var der i 2011 opstillet 277 delmål for den bilaterale bistand i alle lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen er beskrevet i den øverste tabel. Målopfyldelsen i 2011 er alt i alt ganske tilfredsstillende: 84 pct. opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Niveauet er vedvarende højt og har ligget mellem 79 og 88 pct. siden 2005. Det tilsvarende tal var 83 pct. i 2005, 82 pct. i 2006, 79 pct. i 2007, 82 pct. i 2008, 80 pct. i 2009 og 88 pct. i 2010.

Grundene til, at enkelte delmål ikke levede op til ambitionerne, varierer og er ofte knyttet til forhold i den enkelte sektor. Det kan f.eks. skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

Generelt anses en målopfyldelse i bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at være tilstrækkelig. Det er ikke et mål i sig selv at nå en målopfyldelse på 100 pct., for det kan lige så godt være udtryk for, at ambitionerne på forhånd er sat for lavt, som på at bistanden er lykkedes.

Langt størstedelen af den bilaterale bistand gennemføres i programsamarbejdslandene, og nedenstående tabel viser, hvorledes resultaterne fordeler sig i forhold til disse. For mere information angående målopfyldelse, blandt andet med analyser af forskellige sektorer, se Udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende bistandens resultater.


Målopfyldelse for alle lande hvor Danida yder bistand:

A: meget tilfredsstillende (mindst 96 pct. opfyldt): 173 delmål — 62 pct. af delmålene

B: tilfredsstillende (61-95 pct. opfyldt) 60 delmål — 22 pct. af delmålene

C: mindre tilfredsstillende (41-60 pct. opfyldt) 14 delmål — 5 pct. af delmålene

D: ikke tilfredsstillende (0-40 pct. opfyldt) 30 delmål — 11 pct. af delmålene

Målopfyldelse i Danidas prioritetslande:

Land Mål opfyldelse A B C D N/A Hovednøgletal
Afghanistan 75,00% 2 1 1 2 6
Bangladesh 69,20% 8 1 1 3 13
Benin 91,70% 8 3 1 1 13
Bhutan 100,00% 11 1 12
Bolivia 88,50% 15 8 3 26
Burkina Faso 87,50% 12 2 1 1 16
Cambodja 100,00% 1 1 2
Ghana 93,30% 8 6 1 15
Indonesien 100,00% 4 2 6
Kenya 76,90% 7 3 1 2 13
Mali 70,60% 8 4 3 2 17
Mozambique 83,30% 10 5 1 2 18
Nicaragua 60,00% 4 2 1 3 10
Niger 50,00% 1 1 2 4
Somalia 100,00% 4 2 6
Tanzania 78,90% 6 9 1 3 6 25
Vietnam 95,50% 18 3 1 2 24
Zambia 64,70% 7 4 2 4 1 18
Zimbabwe 87,50% 7 1 8
Gaza/Vestbredden 80,00% 4 1 5
Pakistan 100,00% 1 1
Sudan 100,00% 2 2 4
Hovedtotal 82,90% 148 55 12 30 17 262

2010

2010

Bidrager den danske bistand på tilfredsstillende vis til at opnå de mål, der blev opsat fra starten?

For at få svaret på det indførte Danida i 2002 et relativt simpelt målesystem, der løbende er videreudviklet. For hver komponent i sektorprogrammerne i programsamarbejdslandene samt for hvert projekt over 33 mio. kr. i øvrigt, udvælges et delmål. I et vejprogram kan det f.eks. være, hvor mange km vej, der er anlagt eller vedligeholdt. Giver Danmark generel budgetstøtte, kan delmålet være en af de indikatorer, der er opstillet i modtagerlandets nationale fattigdomsplan.

I alt var der i 2010 opstillet 315 delmål for den bilaterale bistand i alle lande hvor Danida arbejder. Mål opfyldelsen er beskrevet i den øverste tabel. Målopfyldelsen i 2010 er alt i alt ganske tilfredsstillende: 88 pct. opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller et tilfredsstillende niveau. Niveauet er vedvarende højt og har ligget mellem 79 og 88 procent. Det tilsvarende tal var 81 pct. i 2004, 83 pct. i 2005, 82 pct. i 2006, 79 pct. i 2007, 82 pct. i 2008 og 80 pct i 2009.

Grundene til, at enkelte delmål ikke levede op til ambitionerne, varierer og er ofte knyttet til forhold i den enkelte sektor. Det kan f.eks. skyldes, at en forventet lov i modtagerlandet alligevel ikke blev vedtaget, problemer med at rekruttere en rådgiver, eller at partneren ikke kan stille folk eller faciliteter til rådighed for programmets gennemførelse i henhold til tidsplanen.

Generelt anses en målopfyldelse i bilateral udviklingsbistand på omkring 80 pct. at være tilstrækkelig. Det er ikke et mål i sig selv at nå en målopfyldelse på 100 pct., for det kan lige så godt være udtryk for, at ambitionerne på forhånd er sat for lavt, som på at bistanden er lykkedes.

Langt størstedelen af den bilaterale bistand gennemføres i programsamarbejdslandene, og nedenstående tabel viser, hvorledes resultaterne fordeler sig i forhold til disse. For mere information angående målopfyldelse, blandt andet med analyser af forskellige sektorer, se Udenrigsministeriets hjemmeside vedrørende bistandens resultater.

Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål
Vis tidligere år
Skjul tidligere år