Spring til indhold

Udviklingen i udviklingsbistanden
for udvalgte OECD-lande

Udviklingen i udviklingsbistanden udvalgte OECD-lande
Udbetalinger (netto) mio. US$ Andel i % af BNI
2011 2012 2011 2012
Australien 4.983 5.440 0,34% 0,36%
Belgien 2.807 2.303 0,54% 0,47%
Canada 5.459 5.678 0,32% 0,32%
Danmark 2.931 2.692 0,85% 0,83%
Finland 1.406 1.320 0,53% 0,53%
Frankrig 12.997 12.106 0,46% 0,46%
Grækenland 425 324 0,15% 0,13%
Holland 6.344 5.524 0,75% 0,71%
Irland 914 809 0,51% 0,48%
Island 26 26 0,21% 0,22%
Italien 4.326 2.639 0,20% 0,13%
Japan 10.831 10.494 0,18% 0,17%
Luxembourg 409 432 0,97% 1,00%
New Zealand 424 455 0,28% 0,28%
Norge 4.756 4.754 0,96% 0,93%
Portugal 708 567 0,31% 0,27%
Schweiz 3.051 3.022 0,45% 0,45%
Spanien 4.173 1.948 0,29% 0,15%
Storbritannien 13.832 13.659 0,56% 0,56%
Sverige 5.603 5.242 1,02% 0,99%
Sydkorea 1.325 1.551 0,12% 0,14%
Tyskland 14.093 13.108 0,39% 0,38%
USA 30.783 30.460 0,20% 0,19%
Østrig 1.111 1.112 0,27% 0,28%
DAC-landene i alt 133.716 125.693 0,31% 0,29%
- heraf EU-lande 72.080 63.813 0,44% 0,42%

 

Se tidligere år
Skjul tidligere år

2010-2011

Udviklingen i udviklingsbistanden udvalgte OECD-lande
Udbetalinger (netto) mio. US$ 1) Andel i % af BNI
2010 2011*) 2010 2011*)
Australien 3.826 4.799 0,32% 0,35%
Belgien 3.004 2.800 0,64% 0,53%
Canada 5.209 5.291 0,34% 0,31%
Danmark 2.871 2.981 0,91% 0,86%
Finland 1.333 1.409 0,55% 0,52%
Frankrig 12.915 12.994 0,50% 0,46%
Grækenland 508 331 0,17% 0,11%
Holland 6.357 6.324 0,81% 0,75%
Irland 895 904 0,52% 0,52%
Italien 2.996 4.241 0,15% 0,19%
Japan 11.021 10.604 0,20% 0,18%
Luxembourg 403 413 1,05% 0,99%
New Zealand 342 429 0,26% 0,28%
Norge 4.580 4.936 1,10% 1,00%
Portugal 649 669 0,29% 0,29%
Schweiz 2.300 3.086 0,40% 0,46%
Spanien 5.949 4.264 0,43% 0,29%
Storbritannien 13.053 13.739 0,57% 0,56%
Sverige 4.533 5.606 0,97% 1,02%
Sydkorea 1.174 1.321 0,12% 0,12%
Tyskland 12.985 14.533 0,39% 0,40%
USA 30.353 30.745 0,21% 0,20%
Østrig 1.208 1.107 0,32% 0,27%
OECD-landene i alt 128.465 133.526 0,32% 0,31%
- heraf EU-lande 69.661 72.315 0,46% 0,45%

1) Beløb er angivet i løbende priser.
*) Foreløbige opgørelser.

2009-2010

Udviklingen i udviklingsbistanden udvalgte OECD-lande.
Udbetalinger (netto) mio. US$ 1) Andel i % af BNI
2009 2010*) 2009 2010*)
Australien 2.762 3.849 0,29% 0,32%
Belgien 2.610 3.000 0,55% 0,64%
Canada 4.000 5.132 0,30% 0,33%
Danmark 2.810 2.867 0,88% 0,90%
Finland 1.290 1.335 0,54% 0,55%
Frankrig 12.600 12.916 0,47% 0,50%
Grækenland 607 500 0,19% 0,17%
Holland 6.426 6.351 0,82% 0,81%
Irland 1.006 895 0,54% 0,53%
Italien 3.297 3.111 0,16% 0,15%
Japan 9.457 11.045 0,18% 0,20%
Luxembourg 415 399 1,04% 0,90%
New Zealand 309 353 0,28% 0,26%
Norge 4.086 4.582 1,06% 1,10%
Portugal 513 648 0,23% 0,29%
Schweitz 2.310 2.295 0,45% 0,41%
Spanien 6.584 5.917 0,46% 0,43%
Storbritannien 11.283 13.763 0,51% 0,56%
Sverige 4.548 4.527 1,12% 0,97%
Sydkorea 816 1.168 0,10% 0,20%
Tyskland 12.079 12.723 0,35% 0,38%
USA 28.831 30.154 0,21% 0,21%
Østrig 1.142 1.199 0,30% 0,32%
OECD-landene i alt 119.781 128.728 0,31% 0,32%
- heraf EU-lande 67.210 70.150 0,44% 0,46%

1) Beløb er angivet i løbende priser.
*) Foreløbige opgørelser.

Se tidligere år
Skjul tidligere år