Spring til indhold

Udviklingsforskning

Det samlede tilskud til forskning som led i dansk udviklingsbistand 2010
mio. kr.
2011
mio. kr.
2012
mio. kr.
Konkurrenceudsatte midler, herunder projekter under
Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) og pilotprojekter
130 93 131
Støtte til projekter i Danmark, herunder til forberedelse af Danske Universiteters fire platforme 3 108 29
Udredninger 11 10 9
International landbrugsforskning 35 35 35
Anden international udviklingsforskning 25 25 40
Total 204 271 244