Spring til indhold

Overblik

Få overblikket over Danidas årsberetning 2012

Årsberetning 2012

Overblik
    Redaktion
    Vil du vide mere

Udviklingsministerens forord

Udviklingssamarbejdet i 2012   
    Danida 50 år: kontinuitet og transparens
    Bred opbakning til ny udviklingspolitisk strategi og lov
    Et stærkt multilateralt samarbejde og fokus på menneskerettigheder
    Fortsat fokus på bæredygtig udvikling og grøn vækst
    Udviklingssamarbejde og vækst går hånd i hånd: Afrika, Asien og Latinamerika
    Stærkt engagement i skrøbelige stater og konfliktområder
    Vigtigt samarbejde med EU og Europas nærområder
    Året der gik i billeder

TEMA: Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
    Seksualundervisning gav viden om sex og harmoni i familien
    Lucys tidlige graviditet endte med tvangsægteskab
    Videoreportager fra Mozambique
    Reportage: Mozambique er godt på vej til mere sikre fødsler 
    Reportage: Mødreventeværelser hjælper til gode fødsler 

Danmarks udviklingssamarbejde i tal 
    Danmarks bilaterale bistand
    Danmarks officielle bistand til udviklingslandene fordelt på hovedkategorier
    Danmarks udviklingsbistand i procent af BNI
    Danmarks bilaterale bistand 2012
    Danmarks bilaterale bistand til Afrika 2012
    Danmarks bilaterale bistand til Asien 2012
    Danmarks bilaterale bistand til Latinamerika 2012
    Danmarks bilaterale bistand til Europa 2012
    Sektorfordeling af bilateral bistand
    Danmarks multilaterale bidrag til internationale organisationer
    Humanitær bistand fordelt på organisationer 2012
    Humanitær bistand fordelt på lande og regioner
    Udbetalinger til danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter
    Folkelige organisationers selvfinansiering
    Geografisk fordeling af folkelige organisationers selvfinansierede udviklingsaktiviteter 2012
    Leverandører af konsulentopgaver
    Udviklingsforskning
    Udviklingen i udviklingsbistanden for udvalgte OECD-lande 
    Gældseftergivelse
    Tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte mål
    Omfanget af svindel med dansk bistand

Danmarks prioritetslande

Programmer og projekter  
    Stabilitet og beskyttelse - Samtænkt indsats i Sydsudan igangsat i 2012
    Menneskerettigheder og demokrati - Kvinders politiske engagement i Jordan
    Sociale fremskridt - Pigeomskæring – en uacceptabel smerte
    Grøn vækst - Harapan Rainforest Project i Indonesien

Resultater

Organisation og ordliste