Spring til indhold

Programmer og projekter

Program- og Projektorienteringen for 2012 er et udtræk fra Danidas Program- og Projektdatabase. Program- og Projektorienteringen er et tilbageblik på alle de bilaterale og multilaterale aktiviteter, der enten blev godkendt, var igangværende eller blev afsluttet i 2012.

Du kan finde Program- og Projektorienteringen her 

Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et Bedre liv, har fire prioritetsområder: menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, stabilitet og beskyttelse og sociale fremskridt. I casene nedenfor er der eksempler på danske indsatser inden for de fire områder.

 • um
  Da Sydsudan efter årtiers borgerkrig opnåede selvstændighed i juli 2011, rykkede Danmark hurtigt ind med et samlet udviklings- og stabiliseringsprogram.
 • um
  Projektet ”Women’s Political Participation in Jordan” har til formål at styrke kvinders engagement og aktive politiske deltagelse på lokalt og nationalt plan i Jordan, med særligt fokus på forsvaret for egne rettigheder og forbedrede vilkår.
 • um
  Danmark støtter FN’s Befolkningsfond, UNFPA’s arbejde for at udrydde omskæring af piger. Mere end 120 millioner kvinder er blevet omskåret i de 28 lande i Afrika og Yemen, hvor pigeomskæring primært er dokumenteret.
 • um
  Harapan Rainforest Project er støttet af Danida via fast-start klimamidlerne. Det har til formål at beskytte og genskabe ca. 100.000 hektar (et areal svarende til det dobbelte af Bornholm) regnskov på Sumatra i Indonesien – et af de mest biodiverse og samtidig mest truede skovområder i verden.