Spring til indhold

Harapan Rainforest Project i Indonesien

""
Indonesisk skov. Foto: Søren Moustrup, Københavns Universitet

Når man tæller udledninger forbundet med skovrydning, er Indonesien verdens tredjestørste udleder af CO2 på verdensplan. 80 % af Indonesiens udledninger skønnes at være forbundet med rydning af skov og etablering af plantager.

Harapan Rainforest Project er støttet af Danida via fast-start-klimamidlerne. Det har til formål at beskytte og genskabe ca. 100.000 hektar (et areal svarende til det dobbelte af Bornholm) regnskov på Sumatra i Indonesien – et af de mest biodiverse og samtidig mest truede skovområder i verden. Harapan Regnskov er det første indonesiske økosystem, som vedrører beskyttelse og rehabilitering i henhold til ny lovgivning om produktiv skovbrug. Programmet tilskynder alternativ skovproduktion snarere end skovhugst i samarbejde med den lokale skovbefolkning. Normalt bliver sådanne områder omdannet til plantager og dermed ryddet, men Harapan Rainforest Project samarbejder med den lokale befolkning om at genplante og beskytte regnskoven på en bæredygtig måde, hvilket inkluderer de folk, som traditionelt lever af skovens ressourcer.

Projektet i sig selv bidrager med en betydelig reduktion i CO2-udledningerne, hvilket har banet vejen for lignende projekter i Indonesien, og dermed bidrager til reduktion af Indonesiens samlede udledninger.

  • ""
    Da Sydsudan efter årtiers borgerkrig opnåede selvstændighed i juli 2011, rykkede Danmark hurtigt ind med et samlet udviklings- og stabiliseringsprogram.
  • ""
    Projektet ”Women’s Political Participation in Jordan” har til formål at styrke kvinders engagement og aktive politiske deltagelse på lokalt og nationalt plan i Jordan, med særligt fokus på forsvaret for egne rettigheder og forbedrede vilkår.
  • ""
    Danmark støtter FN’s Befolkningsfond, UNFPA’s arbejde for at udrydde omskæring af piger. Mere end 120 millioner kvinder er blevet omskåret i de 28 lande i Afrika og Yemen, hvor pigeomskæring primært er dokumenteret.