Spring til indhold

Kvinders politiske engagement i Jordan

""
Amman: parlamentsvalget i Jordan 2010. Foto: JNWC 

Projektet ”Women’s Political Participation in Jordan” har til formål at styrke kvinders engagement og aktive politiske deltagelse på lokalt og nationalt plan i Jordan, med særligt fokus på forsvaret af egne rettigheder og forbedrede vilkår. Dette gøres blandt andet ved at styrke kvindelige kommunalbestyrelsesmedlemmers kapacitet til deltagelse i lokalpolitik i tæt samarbejde med deres valgkreds samt støtte til deltagelse i professionelle netværk i og uden for Jordan.

Projektet er en del af Det Arabiske Initiativ og ledes af KVINFO (Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed). Projektet er baseret på et ligeværdigt partnerskab mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark og Jordan med et fælles mål om at styrke kvinders deltagelse i lokalpolitik. Dette projekt har et stærkt fokus på menneskerettighedslovgivning og principper om ikke-diskrimination, deltagelse, gennemsigtighed og ansvarlighed.

  • ""
    Da Sydsudan efter årtiers borgerkrig opnåede selvstændighed i juli 2011, rykkede Danmark hurtigt ind med et samlet udviklings- og stabiliseringsprogram.
  • ""
    Danmark støtter FN’s Befolkningsfond, UNFPA’s arbejde for at udrydde omskæring af piger. Mere end 120 millioner kvinder er blevet omskåret i de 28 lande i Afrika og Yemen, hvor pigeomskæring primært er dokumenteret.
  • ""
    Harapan Rainforest Project er støttet af Danida via fast-start klimamidlerne. Det har til formål at beskytte og genskabe ca. 100.000 hektar (et areal svarende til det dobbelte af Bornholm) regnskov på Sumatra i Indonesien – et af de mest biodiverse og samtidig mest truede skovområder i verden.